nieuws

SP wil open source in Rotterdam  [27-08-2009]
De SP-fractie van de gemeenteraad van Rotterdam wil dat het gemeentebestuur van de stad het gebruik van open standaarden en open-sourcesoftware gaat stimuleren. Daarmee kan Rotterdam miljoenen besparen, meent de partij.
[ Bron: automatiseringgids.nl | Link: volledig artikel ]

Ouderkerk 250ste gemeente met digitale bekendmakingen [26-08-2009]
Gemeente Ouderkerk publiceert vanaf 25 augustus 2009 alle bekendmakingen op het internet, via www.overheid.nl. Daarmee is Ouderkerk de 250ste gemeente die haar bekendmakingen – volgens de landelijke standaard - voor haar inwoners digitaal toegankelijk maakt.
[ Bron: overheidheeftantwoord.nl | Link: volledig artikel ]

ICT-budget overheid blijft groeien   [25-08-2009]
De ICT-sector heeft het zwaar, maar dat ligt niet aan de overheid. De ICT-bestedingen van de overheid blijven ook in de komende 12 maanden groeien. Dat concludeert Ernst & Young uit zijn ICT Barometer.
[ Bron: binnenlandsbestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Dit is makkelijker, sneller en efficiënter [18-08-2009]
Vijf ict-projecten bij de overheid zijn door lezers en bezoekers van Computable.nl genomineerd voor de Computable Award ICT-project van het jaar in de publieke sector. De verantwoordelijke organisaties lichten hieronder in het kort toe waarom zij vinden dat hun project de award moet winnen.

[ Bron: computable.nl | Link: volledig artikel ]

APS: Overheidsinformatie met persoonsgegevens niet klakkeloos op internet  [14-08-2009]
Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), overhandigde op 13 augustus richtsnoeren over de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie aan Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten en andere bestuursorganen publiceren overheidsinformatie op internet die soms persoonsgegevens bevat, zoals aanvragen voor bouwvergunningen. De wens om transparant, controleerbaar en klantvriendelijk te zijn ligt hieraan ten grondslag. Het CBP erkent zonder meer het belang van openbaarheid van overheidsinformatie in een democratische samenleving.
[ Bron: egem-iteams.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland naar nr. 3 op ranglijst internationale concurrentieposities ICT [17-06-2009]
Nederland is gestegen naar de 3e positie op de wereldwijde ranglijst van internationale concurrentieposities op ICT-gebied. Deze jaarlijkse lijst is op 17 juni 2009 gepubliceerd door de Economist Intelligence Unit en IBM. ECP-EPN organiseerde een debat over deze uitkomsten op 17 juni in Sociëteit De Witte te Den Haag.
[ Bron: ecp.nl | Link: volledig artikel ]

Met DigiD online flitsfoto's verkeersovertredingen in te zien [18-02-2009]
De politie Noord-Holland Noord gaat binnenkort als eerste korps in Nederland van start met de 'Boetevolgservice'. Dit is een internetservice waar burgers de gegevens van bekeuringen zelf kunnen bekijken. Het gaat om snelheids- en roodlichtovertredingen die fotografisch zijn vastgelegd. Op deze manier wordt de dienstverlening aan burgers verbeterd. Bovendien levert deze digitale service het korps een besparing op in kosten en tijd. 
[ Bron: digid.nl | Link: volledig artikel ]

Gemeenten hebben moeite met e-revolutie [18-03-2005]
Veel gemeenten ontberen de kennis, tijd, geld en menskracht om bestemmingsplannen digitaal te kunnen ontsluiten. De overheid schiet te hulp. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) blijkt dat begin dit jaar eenderde van alle gemeenten over één of meerdere digitale bestemmingsplannen beschikte. De onderzoekers constateerden dat (kleinere) gemeenten veelal wel over willen stappen, maar de benodigde kennis en middelen niet in huis hebben. Uit het onderzoek blijkt tevens dat gemeenten grote behoefte hebben aan concrete ondersteuning om te digitaliseren. Het ministerie heeft nu aangekondigd hierbij te gaan helpen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland tweede in EU met breedband [06-12-2004]
Nederland heeft na Denemarken relatief de meeste breedbandaansluitingen. Gemiddeld heeft 6,5 procent van de Europeanen breedbandinternet. Op iedere honderd inwoners telt Nederland 14,7 breedbandaansluitingen. Alleen Denemarken scoort hierin hoger, namelijk 15,6. De zogeheten breedbandpenetratie verschilt van land tot land erg, zo constateert de Europese Commissie maandag in een rapport. Denemarken en Nederland worden gevolgd door België (14 procent), Zweden (12,1 procent) en Finland (11 procent). Onderaan staan Griekenland en Slovenië met respectievelijk 0,2 en 0,4 procent.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Europa in achterhoede bij aanleg supersnel internet [03-06-2004]
Europa gaat op het gebied van breedband internet steeds verder achterlopen op Amerika en Japan. Niet alleen qua aantal aansluitingen, maar ook qua snelheid loopt Japan vele straatlengtes voor. In Japan wordt niets onder de 100 Mb per seconde geïnstalleerd, ongeveer honderd keer sneller dan in Europa momenteel standaard is. Breedband van 4 Mb per seconde is hier nog maar pas op de markt.  
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

'Wifi-netwerk KLM en Rijkswaterstaat open' [03-06-2004]
De wifi-netwerken van de KLM, Rijkswaterstaat en het televisieprogramma 2Vandaag zijn niet goed beveiligd.
Dat heeft het tv-programma Zembla vastgesteld. Donderdagavond besteedt het programma aandacht aan 'computerterreur'.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Kabinet wil afrekenen met trage afhandeling van brieven en elektronische berichten  [03-06-2004]
Minister De Graaf (BVK) heeft vandaag in het kabinet een actieplan neergelegd om nu eens af te rekenen met de trage en soms slordige manier waarop rijksdiensten brieven afhandelen.
Niet de burger maar overheden of uitvoeringsinstellingen moeten de gevolgen dragen van de overschrijding van de afgesproken termijnen.
[ Bron: BZK.nl | Link: volledig artikel ]

Eén loket voor toelage huur, kinderopvang of zorg [03-06-2004}
Wie huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang of een zorgtoeslag aanvraagt, heeft vanaf 1 januari 2006 nog maar met één loket te maken. De Belastingdienst Toeslagen gaat deze drie regelingen uitvoeren.
[ Bron: Regering.nl | Link: volledig artikel ]

Bedrijvenloket EZ succes [02-06-2004]
Dagelijks maken 1.500 ondernemers gebruik van het elektronisch bedrijvenloket. Het ministerie is nu op zoek naar partners om het aantal diensten uit te breiden.
Ondernemers kunnen momenteel op 600 vragen antwoorden krijgen die zij aan de belastingdienst en de kamer van koophandel willen stellen. In de volgende fases zal gewerkt worden om het aantal participanten dat zijn informatie aanbiedt via het bedrijvenloket te vergroten.
[ Bron: Kenniscentrumgrotesteden.nl | Link: volledig artikel ]

Kabinet wil contacten met burger verbeteren [02-06-2004]
Het kabinet heeft een actieplan vastgesteld voor het professioneel omgaan met brieven en elektronische berichten van burgers. In het plan staan voorstellen om trage en soms slordige afhandeling te voorkomen.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Apeldoorn streeft naar ‘paspoort uit de muur’  [02-06-2004]
Binnen enkele jaren hoopt Apeldoorn dat burgers het paspoort en andere documenten ‘uit de muur’ kunnen trekken. De goede ervaringen met de Paspomaat en het meedoen aan de proef met biometrische kenmerken moet dit ideaal een stap dichterbij brengen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

It-obstakels bij uitwisseling vluchtgegevens EU [01-06-2004]
Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) en de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over het uitwisselen van passagiersgegevens. De Amerikaanse douane krijgt alle gegevens en moet hier de privé-gegevens uithalen. Experts zijn bang dat de systemen nog niet gereed zijn.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Proef met biometrie op 1 september van start [01-06-2004]
In Eindhoven, Groningen, Almere, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht gaat op 1 september van dit jaar een praktijkproef van start om biometrische kenmerken op te nemen in het paspoort. De proef duurt tot maart 2005.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Amsterdam doet mee aan een pilot met de 'NAV' [01-06-2004]
Amsterdam doet mee aan een pilot met de 'Nieuwe Athenticatie Voorziening' (NAV). De Nieuwe Athenticatie Voorziening ook wel "burgerpin" genoemd, is een mechanisme waarmee overheid en burgers via Internet veilige transacties kunnen uitvoeren.
[ Bron: BIA.Amsterdam.nl | Link: volledig artikel ]

VNO-NCW maant Kamer tot haast met ICT-agenda [01-06-2004]
De Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer moet zich komende woensdag niet beperken tot een debat over alleen breedband en de omroep. De ondernemerskoepel wil dat de Kamer eindelijk de ‘rijksbrede ICT-agenda’ van de regering onder de loep neemt.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland tweede breedbandland in Europa [27-05-2004]
Nederland eindigt tweede op een ranglijst van Europese breedbandlanden. In Nederland heeft 27,2 procent van de huishoudens momenteel een breedbandaansluiting, zo blijkt uit een studie van Strategy Analytics. België eindigt met 29,6 procent op de eerste plaats.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden [27-05-2004]
Op 19 mei 2004 is de nieuwe telecommunicatiewet in werking getreden. De wet voldoet hiermee aan de nieuwe Europese Richtlijnen. Door deze herziening gaat de wet niet meer alleen over telefonie, maar over alle transportdiensten op het gebied van (tele)communicatie. Dus ook over dataverkeer en kabelnetwerken.
[ Bron: Postbus51.nl | Link: volledig artikel ]

OM eist boete en voorwaardelijke straf directeur Ictu [27-05-2004]
Het Openbaar Ministerie eist een boete van 2000 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden jegens Ictu-directeur Siep Eilander wegens valsheid in geschrifte. Zijn advocaat vraagt om ontslag van rechtsvervolging. Op 8 juni doet de rechter in Den Haag uitspraak.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Microsoft licentieformule voor lokale overheden [27-05-2004]
Microsoft lanceert een nieuwe licentieformule voor lokale overheden. Het Government open license program (Golp) is een Europees proefproject dat eerst in België wordt getest.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

ADSL populair in bedrijfsleven [26-05-2004]
Internetten via een ADSL-aansluiting is populair bij Nederlandse bedrijven. Het eerste kwartaal van 2004 is het aantal bedrijven met een ADSL-aansluiting gestegen naar 34 procent. Daarmee is ADSL-internet de meest voorkomende aansluiting in de Nederlandse zakelijke markt. De ISDN-aansluiting is hiermee van de troon gestoten. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.  
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Microsoft ageert opnieuw tegen open-source [26-05-2004]
Overheden die open-sourcesoftware omarmen, dragen niet bij aan een levensvatbaar software-ecosysteem in hun eigen land.
Dit stelt althans Chris Sharp, strategiedirecteur voor Microsofts platformdivisie in de Aziatische regio. Hij meent dat overheden die open-sourcesoftware standaardiseren de lokale softwaremarkt beschadigen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Pvdi brengt besluitvorming over Europa op klikafstand [26-05-2004]
Anno 2004 is het mogelijk om als individu de tekst van de Europese grondwet aan te passen. Vernieuwingsaanbevelingen doen, misstanden rapporteren of beleidsprioriteiten wijzigen, het is allemaal mogelijk op de site van de Pvdi.
[ Bron: PVDI.nl | Link: volledig artikel ]

Kamer wil spoeddebat over softwarepatenten [26-05-2004]
SP, Groen Links en Pvda willen in een spoeddebat met minister Brinkhorst meer duidelijkheid krijgen over zijn standpunt inzake het softwarepatentrecht.
Ze voelen zich verkeerd geïnformeerd door de minister over de basis van het Europese besluit over de octrooieerbaarheid van software.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Mythes over de softwareoctrooienrichtlijn [26-05-2004]
Mr.ir. R.B. Bakels van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (Universiteit Utrecht) heeft vandaag een kort document verspreid met daarin een reactie op 9 mythes over softwareoctrooien. Als auteur van het JURI 107 rapport over softwareoctrooien voor het Europees Parlement (samen met prof. Hugenholtz) is hij een zeer gerespecteerd deskundige op dit gebied.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

Enschede test toegang e-loket via sofi-nummer [26-05-2004]
Als eerste gemeente in Nederland krijgt Enschede een digitaal loket waarbij een inwoner met zijn sofi-nummer kan inloggen. Door het niet-anoniem inloggen kan de gemeente vervolgens op de persoon toegesneden informatie en diensten leveren.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Gehandicapten lichten websites Noord-Holland door [26-05-2004]
Vier gehandicapten zetten zich de komende zes weken in voor een beter toegankelijk internet in Noord-Holland. De Amsterdamse ICT-wethouder Frits Huffnagel installeert deze ‘ambassadeurs’ van ‘Drempels Weg’ vandaag op het stadhuis.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Meer nadruk op breedbanddiensten [25-05-2004]
Vorige week vergaderden de Ministers van Economische Zaken in Dundalk in Ierland. Op donderdag besloten ze dat de lidstaten van Europa samen de schouders eronder moeten zetten om van vast en mobiel breedbandinternet een bloeiende industrie te maken.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Tweede "belgenpublicatie" Hollandse Helden uitgereikt [24-05-2004]
Donderdag 13 mei is tijdens het publieke sectordebat de tweede belgenpublicatie door Zenc, United Knowledge en Nederland Kennisland gepresenteerd en aangeboden aan Lex van den Ham, DG Andere Overheid en Mark Frequin, DG Telecom en Post.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Bijval van kamerleden aan hard oordeel over Kenniswijk [24-05-2004]
De evaluatie van Kenniswijk laat weinig heel van het breedbandproefproject. De Kamer wil nu garanties voor de infrastructuuraanleg.“Er had glas gelegd moeten worden, ofwel door de overheid zelf of door garantieregelingen te verzorgen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Weblog GroenLinks-lijsttrekker geen dagboek [21-05-2004]
Kathalijne Buitenweg, lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese verkiezingen, is een weblog gestart. Geen dagboekverhalen, maar links.
"Wie niet linkt, is inkt", heeft de bekende weblogfilosoof Adam Curry eens geschreven. Volgens de Veronica-dj moet je links in je tekst opnemen als je een weblog onderhoudt - iets wat de meeste webloggende politici tot afgrijzen van Curry niet doen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Steeds meer interesse voor OpenOffice.org [21-05-2004]
Er is bij overheden steeds meer interesse voor de OpenOffice.org. OpenOffice.org is een hoogwaardig en voor iedereen gratis te gebruiken open source software kantoorpakket (tekst­verwerking, spread­sheet, gegevensbeheer, presentatie). Het is beschikbaar voor Windows, MacOS X, Linux en Solaris. Veel voorkomend probleem is echter vaak de integratie met bestaande bedrijfsapplicaties.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

EU ministers steunen software patenten  [21-05-2004]
Afgelopen dinsdag hebben de EU-ministers massaal voor een omstreden softwarepatenten wet gestemd die het patenteren van software mogelijk maakt.
Ook de Duitse regering, die in eerdere berichten nog liet weten tegen de wet te gaan stemmen, stemde uiteindelijk voor. Alleen Spanje stemde tegen. België, Denemarken, Italië en Oostenrijk onthielden zich van stemming.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Kleinschalige projecten domineren ICT Awards 2004  [21-05-2004]
Een van de trends in de ict die afgelopen dinsdag duidelijk naar voren kwam tijdens het Nationale ICT Event in Mediaplaza in Utrecht is dat innovatie niet in eerste instantie voort hoeft te komen uit de inspanningen van grootschalige, kapitaalkrachtige ondernemingen of instellingen. Met name kleine bedrijven en lagere overheden weten bestaande technologie op de meest vooruitstrevende manier toe te passen.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Te weinig waardering voor technologie [21-05-2004]
"De Nederlandse consensusstructuur was funest voor de innovatieve kracht van ons land", stelde professor Henk Volberda in de toespraak waarmee het Nationaal ICT Event gisteren werd geopend.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

ICT-prijs voor universiteiten Twente en Rotterdam  [21-05-2004]
De psychologie-opleidingen in Twente en Rotterdam hebben dinsdagavond een prijs gekregen voor de interactieve manier waarop studenten kennismaken met bepaalde psychologische processen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Rekenkamer hekelt informatiebeveiliging departementen [21-05-2004]
Na tien jaar voldoet de helft van alle departementen nog steeds niet aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst. Uit het jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeven departementen de informatiebeveiliging niet op orde hebben.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

EU-ministers stemmen voor softwarepatenten [19-05-2004]
Tegenstanders van softwarepatenten betreuren het besluit om dergelijke patenten toe te staan. "Dit is een zwarte dag voor de Europese 'democratie'."
Een 'potentiële overwinning voor de grote softwarebedrijven'. Zo omschrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal het besluit dat de Europese raad van ministers dinsdagmiddag nam over softwarepatenten.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Britse overheid gaat organisaties laten certiciferen voor e-GIF [19-05-2004]
De Britse overheid heeft op 7 mei jl. een contract gegund voor de inrichting van een accreditatie-instelling, die organisaties en professionals gaat certificeren voor het voldoen aan het Britse nationale raamwerk voor interoperabiliteit in e-government.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

Belgen krijgen toolkit voor elektronische identiteitskaart [19-05-2004]
Vanaf vandaag kunnen Belgische burgers beschikken over een toolkit waarmee ze zelf hun elektronische identiteitskaart (eID) kunnen lezen op de pc. Ze moeten dan wel eerst over een kaartlezer beschikken. Maar daarna is het mogelijk om alle gegevens van de eID te lezen en desgewenst ook uit te printen. Ontwikkelaars kunnen dezelfde toolkit gebruiken om nieuwe toepassingen uit te werken.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Weer nieuw priemgetal gevonden [19-05-2004]
Een groep vrijwilligers heeft een nieuw priemgetal gevonden, dat het grootste ooit gevonden zou zijn. Daarmee verbreekt deze groep het record, die hij zelf een half jaar geleden heeft neergezet met een priemgetal van 6,3 miljoen cijfers.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

'Miljoenen Amerikaanse banen geoutsourcet' [18-05-2004]
In 2015 zullen er meer dan drie miljoen Amerikaanse banen in de dienstverlenende sector zijn uitbesteed naar het buitenland.
Die voorspelling doet het onderzoeksbureau Forrester. De marktvorser verwacht dat in de komende elf jaar 3,4 miljoen Amerikaanse banen naar het buitenland zullen verdwijnen..
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Met de ICT komt het wel goed ... [18-05-2004]
Bestuurders moeten niet langer wachten op de ultieme technologische oplossing. Ze moeten ruimte geven aan "Hollandse Helden': de deskundigen op de werkvloer die weten hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.
[ Bron: Ictal.nl | Link: volledig artikel ]

Tenessee beperkt offshore outsourcing met wet [18-05-2004]
De Amerikaanse staat Tenessee heeft als eerste een wet aangenomen die bedrijven stimuleert hun data-entry- en callcenterwerk niet uit te besteden aan landen met lagere lonen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

'Postbus 51 is niet voor veilig internetten' [18-05-2004]
Minister Brinkhorst (Economische Zaken) ziet niets in een Postbus 51-campagne om ouders uit te leggen hoe kinderen veilig kunnen internetten.
Dat heeft de minister geantwoord op vragen van SP-kamerlid Arda Gerkens. Volgens de bewindsman is het niet nodig om een nieuwe campagne zoals Postbus 51 te starten om ouders voor te lichten over veilig internetgebruik voor kinderen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Duitsland tegen softwarepatenten [17-05-2004]
Een flinke opsteker voor de tegenstanders van Europese softwarepatenten: de Duitse regering is het met hen eens.
"We willen in geen geval Amerikaanse toestanden", aldus een vertegenwoordiger van de Duitse regering. Een patent moet een 'beloning voor echte uitvindingen' blijven en niet een middel om 'concurrenten om zeep te helpen', zo tekent Heise Online op uit de mond van Elmar Hucko van het Duitse ministerie van Justitie.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Invoering Burger Service Nummer in 2006  [17-05-2004]
Het kabinet streeft er naar om per 1 januari 2006 het Burger Service Nummer in te voeren. Iedereen die zich goed kan identificeren en die een relatie heeft met de Nederlandse overheid, krijgt zo'n uniek persoonsnummer.
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

Meningen over open source [17-05-2004]
OSNews heeft een aantal standpunten verzameld met betrekking tot het open source economie model.  
Zo schrijft een .NET ontwikkelaar dat de hele economie op closed software draait terwijl iemand anders weer uitlegt waarom alle software open zou moeten zijn.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

Lot softwarepatent in handen nieuw parlement [14-05-2004]
De Europese verkiezingen kunnen van grote invloed zijn op het besluit om softwarepatenten al dan niet mogelijk te maken.
Begin volgende week buigen de Europese ministers zich over een voorstel om softwarepatenten toe te staan. Dat is tegen de zin van het Europees Parlement.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

VGS en VNG: Vitabele coalitie noodzakelijk voor andere overheid  [14-05-2004]
De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vandaag aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) het advies ‘De slagvaardige overheid: perspectief op prestatie’ aangeboden. Het advies speelt in op het actieprogramma ‘Andere overheid’ van het rijk en is gericht op gezamenlijke acties op korte termijn. Het schrappen van overbodige regelgeving en overdadige verantwoording kan rekenen op brede steun in de samenleving.
[ Bron: vng.nl | Link: volledig artikel ]

'Politiek staat vernieuwing in de weg' [14-05-2004]
De eenzijdige gerichtheid van politici op negatieve incidenten houdt de verbetering van de publieke dienstverlening tegen. Dat stelt de initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl in een nieuwe publicatie. Politici komen altijd met nieuwe regels, meer geld of ander beleid als er iets is mis gegaan, terwijl dit contraproductieve effecten heeft, aldus de initiatiefgroep.
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

Digitale aangifte in Brabant-Noord van start [14-05-2004]
In de politieregio Brabant-Noord kan iedereen vanaf donderdag aangifte doen via internet. Door de digitale aangifte hoopt de politie dat het aangeven van kleine criminaliteit makkelijker wordt. Mensen hoeven dan niet meer op het bureau op hun beurt te wachten.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid heeft Hollandse helden nodig [14-05-2004]
De overheid kan haar prestaties verbeteren door ICT slim in te zetten. Dat tonen vier geslaagde voorbeelden uit de praktijk aan. Daarvoor is het nodig dat uitvoerders meer de ruimte krijgen om betere resultaten te boeken. Verder moeten politiek en bestuur succesvolle innovaties opschalen tot de nieuwe standaard. Deze uitdagingen moeten centraal staan bij het vormgeven van een andere overheid.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Brinkhorst reageert op e-readiness ranking van Nederland  [14-05-2004]
Tweede Kamer-lid Van Dam (PvdA) heeft vragen gesteld aan minister Brinkhorst van Economische zaken over de positie van Nederland op de e-readiness ranglijst. Deze ranglijst is opgemaakt door IBM en The Economist en recentelijk gepresenteerd. Nederland is op deze ranglijst van de derde naar de achtste plaats gezakt.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

EU maakt strategie voor nanotechnologie [14-05-2004]
De Europese Commissie heeft een strategie vastgesteld die Europa moet helpen wereldleider te worden op het gebied van de nanotechnologie. De plannen moeten onderzoek propageren op 'oneindig klein gebied', aldus de EC. Er wordt een bedrag van 1,3 miljard euro opzij gezet.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Amsterdam besluit tot invoering stemcomputer [14-05-2004]
Als een van de laatste gemeenten in Nederland neemt Amsterdam afscheid van het rode potlood bij verkiezingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten stemcomputers aan te schaffen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Rapport veegt vloer aan met Kenniswijk [14-05-2004]
Minister Brinkhorst (Economische Zaken) wil het experiment met Kenniswijk in de regio Eindhoven aangepast voortzetten. Dat heeft hij vandaag geschreven aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman moeten de ambities wel worden bijgesteld. Ook moet er meer worden samengewerkt met andere initiatieven elders in het land. Bovendien moet het bedrijfsleven minstens zoveel in het project gaan investeren als het Rijk.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Gemeente Soest plaatst bestemmingplannen op vernieuwde website [14-05-2004]
Als eerste gemeente in de regio heeft de gemeente Soest haar bestemmingsplannen (kaartmateriaal en voorschriften) op internet geplaatst. Belangstellenden hoeven daarom niet meer naar het gemeentehuis om de plannen te kunnen inzien. Op de vernieuwde website van de gemeente Soest kunnen de bestemmingsplannen worden bekeken.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Congresleden willen aanpassing DMCA [14-05-2004]
Enkele leden van het Amerikaanse Congres willen dat de copyrightwet DMCA wordt aangepast. Consumenten moeten meer rechten krijgen.
Twee leden van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Rick Boucher en de Republikein John Doolittle, hebben een voorstel gedaan om de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aan te passen, zo meldt CNet.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

E-loket Dordrecht al door 100.000 mensen bezocht [13-05-2004]
De gemeentelijke website www.dordrecht.nl en het daaraan gekoppelde E-loket worden steeds populairder. Het afgelopen weekend heeft het Elektronische loket een nieuwe mijlpaal van 100.000 unieke bezoekers bereikt sinds de start medio maart 2002. De website werd de afgelopen twee maanden door bijna 20.000 bezoekers geraadpleegd.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

EU wil eind 2005 eerste biometrische paspoorten [13-05-2004]
De Europese Unie verwacht uiterlijk eind 2005 te kunnen beginnen met de uitgifte van paspoorten met biometrische gegevens, zoals een gezichtsscan en vingerafdrukken. Dat zei eurocommissaris van Justitie Antonio Vitorini gisteren na overleg in Washington. De Verenigde Staten willen op korte termijn paspoorten met biometrische gegevens verplicht stellen.
 [ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Stemmachine veroorzaakt politieke rel in Californië [13-05-2004]
In Californië is een hooglopende rel gaande over de certificering van software die gebruikt wordt in bepaalde typen stemmachines. De San Bernardino County wil, ondanks een recent verbod van staatssecretaris State Kevin Shelley, in de voor november geplande presidentsverkiezingen toch gebruikmaken van stemmachines.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Heerlen vangt bot in kentekenzaak [13-05-2004]
Het opvragen van adresgegevens van autokentekens mag alleen als er directe verkeersbelangen mee gemoeid zijn, vindt de bestuursrechter. Heerlen wilde met de gegevens klanten van prostituees beboeten.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Apen en de breedbandcase [13-05-2004]
De potentiële aanbieders van breedband hebben lang gedacht een sluitende businesscase te kunnen maken met de verkoop van content. Interactieve televisie, tv on demand, spelletjes, etc. Maar tot nu toe is deze case nog nergens echt van de grond gekomen. De aanbieders klagen over de kip-ei situatie.  
[ Bron: EPN.nl | Link: volledig artikel ]

Fundament wetenschap/technologie VS brokkelt af  [13-05-2004]
De leidende positie van de USA in wetenschap en technologie is niet meer zo onaangevochten vanzelfsprekend als zij voorheen was. Het jongste rapport van de National Science Board -een tweejaarlijkse 'kennismonitor' van Amerika- erkent dat een lange termijn wedloop in gang is gezet om de vooraanstaande positie op wereldschaal op dit terrein. "Ongoing economic and workforce changes make the outlook for the future uncertain" blijkt uit deze analyse.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Omstreden voorstel software patenten binnen EU [13-05-2004]
De ministers van de Europese Commissie stemmen waarschijnlijk op 17-18 mei over een tegenvoorstel voor de richtlijn over softwarepatenten dat onder het Ierse voorzitterschap totstandgekomen is. Ierland slaagde er woensdag 5 mei reeds in om in COREPER-verband een gekwalificeerde meerderheid te vinden voor dit tegenvoorstel. Slechts een paar landen, waaronder België en Duitsland, boden tegenstand.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

CBP bezorgd over erosie privacy in publiek debat [13-05-2004]
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is verontrust over het publieke debat, waarin steeds vaker de roep om meer controlemaatregelen klinkt. De vraag naar de noodzakelijkheid van het gebruik van persoonsgegevens blijft steeds vaker achterwege.  
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid en bedrijfsleven samen in breedband  [13-05-2004]
Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft deze week met de stichting Nederland Breedbandland (NBL) gepraat over een verdere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en intermediaire organisaties in de breedbandontwikkeling.
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

Nederlands protest tegen softwarepatenten [12-05-2004]
Op vrijdag vindt er een demonstratie plaats in Den Haag tegen een Europees plan om softwarepatenten mogelijk te maken.
De Europese raad van ministers dreigt volgende week een plan aan te nemen waardoor softwarepatenten mogelijk worden. De demonstranten willen dat minister Brinkhorst volgende week in de Europese raad van ministers tegen de softwarepatenten stemt.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Rotterdam stuurt aan op glasvezelnetwerk [12-05-2004]
De gemeente Rotterdam wil zo snel mogelijk beginnen met de aanleg van een stedelijk glasvezelnetwerk voor bedrijven en huishoudens.
Formeel moet de beslissing nog vallen, maar wethouder Van Sluis van Economische Zaken toonde zich maandag optimistisch. De commissie Andriessen presenteerde zijn breedbandnota aan de gemeente. Hierin wordt gepleit voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, net zoals de commissie ook al deed in zijn eerdere nota voor de gemeente Amsterdam.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Overijssel eerste provincie met digitaal loket [12-05-2004]
Als eerste provincie beschikt Overijssel over een digitaal loket. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen via dit loket vrijwel alle regelingen voor subsidies, vergunningen en ontheffingen raadplegen. Bovendien kunnen zij via het Provincieloket online aanvragen indienen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Britten willen in 2007 online stemmen [12-05-2004]
De Britse regering heeft een rapport op stapel staan waarin plannen worden ontwikkeld om in 2007 on-line stemmen, wellicht per mobiele telefoon, mogelijk te maken. Dat blijkt uit een voorlopig rapport waarop Timesonline.co.uk de hand heeft weten te leggen. Het definitieve plan zou dit najaar moeten worden gepresenteerd.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Zuid Holland spendeert 4,4 miljoen aan kenniseconomie [12-05-2004]
De provincie Zuid Holland trekt 4,4 miljoen euro uit voor zeven innovatieve projecten. Deze projecten zijn belangrijk voor de kenniseconomie en zouden zonder een investeringsimpuls niet of slechts traag op gang komen. Zo krijgt Digital Port Rotterdam 1,3 miljoen euro voor de gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van ICT.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland en Vlaanderen bouwen samen digitale taalinfrastructuur [11-05-2004]
De Nederlandse en Vlaamse overheden stoppen samen meer dan 2 miljoen euro in een meerjarenprogramma dat tot doel heeft Nederlandstalige spraak- en taaltechnologie te ondersteunen. De investering geldt met name voor de uitbouw van een zogenaamde digitale taalinfrastructuur of de basisvoorzieningen die nodig zijn om taal- en spraaktechnologische middelen en producten in het Nederlands te ontwikkelen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

PvdA speelt vals bij presentatie Stemwijzer [11-05-2004]
PvdA'er Thijs Berman, kandidaat voor het Europarlement, wist bij de presentatie van de Stemwijzer al welke antwoorden hij moest geven.
De makers van Stemwijzer nodigen bij de lancering van de online stemhulp een aantal politici uit die de test moeten doorlopen. Het is elke keer weer reden voor vrolijkheid: politici die bij de presentatie van de Stemwijzer niet bij hun eigen partij uitkomen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Harde kritiek op nieuwe website Leiden  [06-05-2004]
Vorige week opende wethouder Alexander Geertsema de nieuwe website van de gemeente Leiden nog met champagne. In de dagen erna klonk harde kritiek van raadsleden en webdesigners op de site. De digitale informatieportal is te duur en gemaakte afspraken zijn niet nagekomen, luidt het oordeel.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

'Phishing' ondermijnt vertrouwen in internet [06-05-2004]
Ten minste 970.000 Amerikanen hebben schade geleden als gevolg van een zogeheten 'phishing'-aanval. Dat heeft voor banken en creditcard-maatschappijen geresulteerd in een schadepost van 1,2 miljard dollar. Dat concludeert Gartner uit een onderzoek onder 5000 Amerikaanse volwassenen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland in top-10 bij E-governmentonderzoek Accenture [06-05-2004]
In het jaarlijkse onderzoek van Accenture naar de wereldwijde ontwikkeling van E-government bezet Nederland een negende plaats. Dit is vier plaatsen hoger dan vorig jaar en komt volgens het onderzoek voor een deel op het conto van de website www.overheid.nl en de Overheid.nl monitor. Nederland staat in de ranglijst, die wordt aangevoerd door Canada, nu op gelijke voet met het Verenigd Koninkrijk.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Computerfout bij fiscus kost miljoenen  [05-05-2004]
De fiscus loopt jaarlijks vele miljoenen tot tientallen miljoenen euro's mis als gevolg van een al jaren durende computerblunder bij het opleggen van aanslagen successierecht.
Deze belastingaanslagen, die automatisch worden aangemaakt, blijken regelmatig niet te kloppen. Erfgenamen krijgen ten onrechte te horen dat zij niets hoeven te betalen.
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

ICT-investeringen in Nederland onrendabel [05-05-2004]
Nederland benut zijn investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) onvoldoende. Dat komt vooral door het geringe aantal afstudeerders in de exacte vakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse Economist Intelligence Unit (EIU), in opdracht van Microsoft. Volgens de onderzoekers geeft de Nederlandse overheid het verkeerde voorbeeld. De overheid biedt weliswaar heel wat informatie aan het op internet, maarals het gaat om het online afwikkelen van overheidsdiensten, doet in vergelijking met andere Europese landen alleen Luxemburg het slechter. In Denemarken, de Europese koploper op dat gebied, kunnen ondernemers bijvoorbeeld hun BTW-aangifte rechtstreeks op de website van de overheid doen.
[ Bron: Ictal.nl | Link: volledig artikel ]

Rapport eGovernment leadership [05-05-2004]
In dit 5e jaarlijkse rapport van Accenture “eGovernment Leadership: High Performance, Maximum Value,” worden vorderingen van 22 landen op gebied van e-governments bekeken.
De studie signaleert vijf trends op het gebied van eGovernment.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Europees e-government project voor architectuur identificatiemanagement gelanceerd [05-05-2004]
Guide is de naam van dit nieuwe EU-research project. Doel is het creëeren van een pan-europese architectuur op het terrein van identificatiemanagement.
Uiteindelijk zou zo’n ontwikkeling kunnen leiden tot geavanceerd gebruik van e-overheidsdiensten in geheel Europa.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Een loket in de elektronische communicatiesector [04-05-2004]
Er moet één loket komen in de elektronische communicatiesector dat doorverwijst naar de juiste instantie. De consument krijgt zo meer duidelijkheid in het brede aanbod van klachteninstanties. Dat is een van de aanbevelingen uit een onderzoek dat het EIM heeft uitgevoerd in opdracht van minister Brinkhorst van Economische Zaken.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Rotterdamse toeristensector alert op e-mail [04-05-2004]
Organisaties in de Rotterdamse toeristensector reageren alert op vragen via e-mail. Dat blijkt uit onderzoek van internetbureau Intermax. Zeven van de tien organisaties voldeden binnen vijf dagen aan een verzoek tot informatie.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Streven naar maatschappelijk verantwoorde implementatie RFID [04-05-2004]
RFID (Radio Frequency Identification) is een chip die de unieke identificatie van producten en personen mogelijk maakt. De populariteit van RFID is met name bij marktpartijen groot gezien de ongekende mogelijkheden die zij biedt. De verwachting is dat RFID in de komende jaren in tal van sectoren zoals logistiek, transport, retail en onderwijs toegepast zal gaan worden.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

De Graaf: "Stemmachines in Nederland betrouwbaar" [04-05-2004]
Minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties stelt dat de stemmachines die in Nederland gebruikt worden betrouwbaar zijn en aan de eisen voldoen zoals die gesteld worden in de 'Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997'.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Ierland: taboe op Nederlandse stemmachines [04-05-2004]
Ierse kiezers zullen tijdens de gecombineerde Europese en lokale verkiezingen geen Nederlandse stemmachines kunnen gebruiken.
Dit heeft de regering in Dublin besloten omdat niet aangetoond kan worden dat het elektronische stemsysteem van Nedap Powervote volledig betrouwbaar is.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Optimisme over kans van slagen e-overheid [03-05-2004]
Gemeenten en provincies zijn positief over het halen van het door minister De Graaf gestelde doel om in 2007 65 procent van de dienstverlening online aan te bieden.
Op dit moment wordt 40 procent van de diensten van de overheid, zoals het aanvragen van een kapvergunning of een rijbewijs, online aangeboden. Minister Thom de Graaf (Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties) stelde als doel om eind 2003 een kwart van de diensten online aan te bieden. Die doelstelling werd gehaald. Vervolgens legde hij de lat voor 2007 op 65 procent.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Overijssel heeft digitaal prikbord om Statenleden te informeren [03-05-2004]
In samenwerking met de Provincie Overijssel is Politiek Online van start gegaan met het project "Provinciale Staten Online". Op de website van de provincie is een digitaal prikbord gecreëerd waar maatschappelijke organisaties korte berichten kunnen plaatsen. Dit om Statenleden beter te informeren, zodat zij hun werk beter kunnen doen.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

Europese Perspectieven in Nederland [03-05-2004]
Bundel van vier debatverslagen over de Europese Informatiesamenleving. Een gezamenlijke uitgave van EPN - Platform voor de Informatiesamenleving en het Bureau Europees Parlement te Den Haag, mei 2004.
[ Bron: EPN.nl | Link: volledig artikel ]

Rijksbrede ICT-agenda: stevig verhaal, maar hoe te komen tot snelle uitvoering? [03-05-2004]
We halen onvoldoende rendement uit de toepassing van ICT in Nederland. De infrastructuren en randvoorwaarden zijn best goed op orde maar de productiviteit van onze bedrijven, de kwaliteit van onze dienstverlening en ook de overheid profiteren er niet van. Dat is de teneur van de Rijksbrede ICT agenda die het Kabinet vorige week aan de Tweede Kamer heeft gezonden.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Nieuwe aanpak Grotestedenbeleid [28-04-2004]
Het Grotestedenbeleid wordt veel krachtiger dan tot nu toe: vermindering van bureaucratie, sturing op resultaten, bundeling van geldstromen en meer maatwerk in de 30 grote steden zullen de belangrijkste nieuwe doelstellingen zijn van het Grotestedenbeleid voor de periode 2005 – 2009.  
[ Bron: GroteStedenBeleid.nl | Link: volledig artikel ]

Internationale overzichten van burgerconsultaties  [28-04-2004]
Overheden organiseren regelmatig burgerconsultaties om feedback van het publiek te krijgen over beleidsvoorstellen. In Canada en Nieuw-Zeeland zijn portals gemaakt om een overzicht te bieden van alle discussies die door verschillende overheden worden georganiseerd. Zo kunnen burgers eenvoudig en op één plaats uitvinden waarover de overheid hun wil consulteren.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

Voorst bouwt standaard voor basisregistratie [27-04-2004]
De gemeente Voorst heeft de afgelopen drie jaar een basisregistratie ontwikkeld waarbij alle overheidsgegevens via de computer gekoppeld kunnen worden. De gemeente is bezig om samen met de Egem (Elektronische Gemeenten) een landelijke standaard te ontwikkelen voor de basisregistraties. Het Rijk wil dergelijke administratiesystemen uiterlijk in 2007 hebben ingevoerd.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

'Mensen hechten zich aan hun pc' [27-04-2004]
Hoewel een kwart van de pc's regelmatig klappen of trappen krijgt, blijken mensen in staat te zijn een hechte band met hun pc op te bouwen.
Studenten blijken in openbare ruimtes trouw te zijn aan één of twee pc's, zelfs als andere pc's vrij zijn, zo blijkt een onderzoek dat is uitgevoerd door een team van de Pennsylvania State University. De studenten wachten nog liever totdat ze achter 'hun' pc kunnen werken, dan een vrije en onbekende pc te gebruiken.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Londen begint proef met geavanceerde identiteitskaart [27-04-2004]
De Britse autoriteiten zijn maandag een proef begonnen met tienduizend nieuwe geavanceerde identiteitskaarten. Op de plastic kaarten zijn de vingerafdrukken, een gezichtsscan en een irisscan van de bezitters in een chip vastgelegd. Deze aanpak is volgens de Britse regering een belangrijk onderdeel van de internationale strijd tegen terroristen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

PvdA komt met alternatief glasvezelplan [26-04-2004]
In tegenstelling tot minister Brinkhorst van Economische Zaken wil de PvdA geld uittrekken voor de aanleg van een hoogwaardig glasvezelnetwerk.
Diensten of infrastructuur? Deze cruciale vraag gonst feitelijk al jaren in de wereld van de telecombedrijven. Alle betrokkenen, de politiek incluis, zijn het er over eens dat er eindelijk eens wat moet gebeuren rondom breedband. Vooralsnog lijkt evenwel iedereen op iedereen te wachten.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector [26-04-2004]
Dit wetsvoorstel implementeert zes EG-richtlijnen voor de elektronische communicatiesector, waardoor de telecommunicatiewetgeving grondig wordt herzien. Door deze herziening gaat de wet niet meer alleen over telefonie, maar over alle transportdiensten op het gebied van (tele)communicatie, bijvoorbeeld ook over dataverkeer en kabelnetwerken.
[ Bron: Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Fins nieuw online identificatiesysteem [26-04-2004]
Dit systeem is gebaseerd op bestaande standaarden voor internet-bankieren en komt beschikbaar voor alle (Finse) overheidsorganisaties.
Het online identificatiesysteem maakt gebruik van bestaande elektronische identificatie codes die Finse banken al toepassen voor registratie en toegang tot internet bankieren.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

'Breedband belangrijk voor groei economie' [23-04-2004]
Wijdverbreide toegang tot breedbandinternet is van groot belang voor economische groei, zegt Eurocommissaris Erkki Liikanen.
"Breedband opent de deur naar een informatiemaatschappij waaraan iedereen kan deelnemen", aldus Liikanen (Eurocommissaris voor de Informatiemaatschappij) donderdag tijdens een bijeenkomst van Europese ministers in het Ierse Dundalk. De ministers kwamen bijeen om te bespreken hoe het gebruik van breedband in de Europese Unie kan worden bevorderd.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Is Nederland E-Ready? [23-04-2004]
Nederland is gezakt van de derde naar de achtste plaats in de ‘E-readiness ranking’ van The Economist & IBM. Sinds 2000 geeft The Economist deze ranking uit die is gebaseerd op het meten van een kleine honderd kwantitatieve en kwalitatieve criteria (in zes categorieën) in zestig landen. Nieuw criterium dat dit jaar is meegenomen is de penetratie van breedband. Het doel van de ranking is overheden in staat te stellen de effecten van hun ICT-beleid te vergelijken met andere landen.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Gezamenlijke aanpak modernisering GBA  [22-04-2004]
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vandaag in gezamenlijk overleg afspraken gemaakt die een goede basis vormen voor het verdere  moderniseringstraject van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).  
[ Bron: vng.nl | Link: volledig artikel ]

Best Practice: bouwvergunningen online op website van Assen  [22-04-2004]
De website van het ministerie van VROM bevat een dossier ‘Bouwvergunning Online’. In dit dossier kan iedere Nederlander eenvoudig controleren of een bouwvergunning vereist is voor zijn bouwplannen. Ook het eventueel benodigde formulier is op deze site te downloaden.  
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Nog veel haken en ogen aan betalen via internet [21-04-2004]
Ruim eenderde van de ict-professionals in Nederland is van mening dat betalen via internet nog steeds niet veilig is. De betaalsystemen voor webwinkelen en thuisbankieren zijn niet waterdicht. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit een enquête onder zeshonderd Nederlanders, uitgevoerd in het kader van de ict-beurs die in de Amsterdamse RAI wordt gehouden.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

EZ: meer diensten voor breedband nodig  [21-04-2004]
Minister van Economische Zaken Brinkhorst ziet breedband als een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie. Daarnaast moeten breedbanddiensten maatschappelijke problemen oplossen.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Eerste Kamer akkoord met spambestrijding [21-04-2004]
De Eerste Kamer heeft gisteravond zonder stemming de nieuwe Telecommunicatiewet aangenomen die onder meer het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail (spam) strafbaar stelt. De wet was eerder al door de Tweede Kamer aanvaard. Op overtredingen staat een maximale boete van 450.000 euro.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Home-functies op gemeentelijke websites nauwelijks gebruikt [21-04-2004]
De afdeling Taalbeheersing van de faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht heeft onderzocht hoe gemeentesites de bezoeker laten terugkeren naar de startpagina, in hoeverre gebruikers van deze opties gebruik maken en hoe home-functies gewaardeerd worden.  
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Nederlands spamverbod komt steeds dichterbij [20-04-2004]
De invoering van een Nederlands spamverbod komt snel dichterbij. Intussen balanceert Spamvrij.nl op het randje van de afgrond.
Dinsdagmiddag buigt de Eerste Kamer zich over de aanpassing van de Telecomwet. Door de wetswijziging zal het versturen van spam aan consumenten niet langer zijn toegestaan.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Hackers bekladden verkiezingssite Indonesië [20-04-2004]
De 'Partij van Flessen Mineraalwater' is de vijfde politieke partij van Indonesië. Tenminste, dat leek zo nadat hackers de verkiezingssite onder handen namen.
De Indonesische verkiezingscommissie moest zijn website zaterdag een paar uur uit de lucht halen, nadat hackers de namen van sommige partijen hadden aangepast.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Geenstijl gooit handdoek in de ring [20-04-2004]
De populaire weblog www.geenstijl.nl zal naar alle waarschijnlijkheid stoppen. Reden hiervoor is dat een voormalig redacteur is mishandeld. Dat meldt de weblog op haar site.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

‘Virtueel Inburgeringsloket’ wint terrein  [20-04-2004]
Zowel bij gemeenten als bij de gebruikers begint het ‘Virtueel Inburgeringsloket’ aan te slaan. Enkele tientallen gemeenten overwegen dit jaar zo’n loket in te voeren.
Het loket is een website waar nieuwkomers allerlei informatie kunnen opvragen over Nederland, de Nederlandse cultuur en de betreffende gemeente.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Eerste politierechterzitting met elektronisch dossier [20-04-2004]
Vanochtend vindt er een zitting van de politierechter plaats bij de rechtbank in Arnhem waarbij de rechter, Officier van Justitie en griffier voor de eerste keer gebruik maken van een elektronisch dossier. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland daalt in lijst met beste ict-landen [19-04-2004]
In de landen waar internet het meest is geïntegreerd in het dagelijkse leven, is Nederland van de derde naar de achtste plaats gedaald.
Nederland stond vorig jaar nog op nummer drie, maar is dit jaar naar de achtste plaat afgezakt onder meer door lage overheidsinvesteringen en wettelijke regelingen rondom internettransacties. Op dit laatste punt bezet Nederland een schamele vijftiende plaats.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

TNO rapport ICT en openbare orde & veiligheid [19-04-2004]
ICT heeft het gedrag van burgers veranderd. TNO onderzocht in opdracht van BZK de implicaties van 'ontgrensd gedrag'. "ICT stelt burgers in staat om de grenzen op te zoeken en te overschrijden van wat binnen de traditionele kaders van het OOV-beleid is toegestaan’, zegt prof. dr. Valerie Frissen, projectleider van het team dat het rapport opstelde. ‘Onder invloed van de nieuwe technische middelen verandert het gedrag van mensen, terwijl het beleid van de overheid onvoldoende is meeveranderd.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Veiligheid belangrijker dan privacy  [19-04-2004]
Als het gaat om internet en e-mail is veiligheid belangrijker dan privacy. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim zeshonderd ict-professionals dat werd uitgevoerd in opdracht van The ICT & Networking Event.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Internet niet belangrijk voor gemeentecommunicatie [16-04-2004]
Internet speelt nauwelijks een rol als communicatiemiddel tussen burger en gemeente. Voor veel mensen blijven huis-aan-huis-bladen de belangrijkste bron van gemeentelijke informatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat studenten van de Hogeschool InHolland in Alkmaar uitvoerden.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid wil meer invloed op .nl-domeinnaamregister [16-04-2004]
Domeinnamen zijn te belangrijk om aan de markt te worden overgelaten. Daarom wil de overheid zich ermee gaan bemoeien.
Minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) wil hiertoe de Telecomwet aanpassen, zo zei hij donderdag tijdens een congres van de Stichting Internet Domein Registratie (SIDN).
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Einde streepjescode nabij [15-04-2004]
De streepjescode maakt het niet lang meer. Hij wordt binnen enkele jaren door een superslimme chip vervangen. Dit chipje, zo groot als een zandkorrel, kan bijvoorbeeld bibliotheekboeken volgen en het afrekenen in een supermarkt vereenvoudigen.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Geen verschijningsverbod voor Automatisering Gids [15-04-2004]
Er komt geen verschijningsverbod voor de Automatisering Gids van deze week. De zelfstandige IT-consultant die via een kort geding bij de rechtbank in Den Haag wilde voorkomen dat een interview met hem werd gepubliceerd, heeft op het laatste moment van dat voornemen afgezien.
De consultant, Rien Hekman, spreekt in het interview zijn twijfels uit over de slaagkans van de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), die ertoe moet leiden dat persoonsgegevens straks gemakkelijk online zijn te raadplegen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Akkoord over sterkte en ict politie [15-04-2004]
Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de korpsbeheerders van de politiekorpsen zijn het eens: het geld dat de minister de komende jaren beschikbaar stelt, is genoeg om de politie uit te breiden met 4000 mensen en bovendien te investeren in informatie- en communicatietechnologie.
[ Bron: BZK.nl | Link: volledig artikel ]

Stemmachines zijn niet te controleren op fouten [15-04-2004]
De huidige stemmachines die bij Nederlandse verkiezingen gebruikt worden, zijn oncontroleerbaar. Het intellectueel eigendom op de software is in handen van de fabrikanten.
Of de Nederlandse stemmachines fouten bevat, is niet met zekerheid te zeggen. De leveranciers van deze apparatuur - Sdu, Nedap en Samson - hebben namelijk het intellectueel eigendom op de software.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

e-Ok raamwerk gaat zorgen voor helderheid in authenticatie-oplossingen  [15-04-2004]
Sinds eind 2003 werkt ECP.NL met partijen uit overheid en bedrijfsleven aan het initiatief e-Ok voor het in kaart brengen van elektronische authenticatie in Nederland. Bij authenticatie gaat het om de vraag "is iemand wie hij of zij zegt te zijn?".
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Computer dringt brein binnen [14-04-2004]
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft toestemming gegeven voor het implanteren van een chip in menselijke hersenen. Dit meldt Associated Press. Het bedrijf Cyberkinetics heeft een chip van 4 vierkante millimeter ontworpen waarmee het bedrijf verwacht verlamde patiënten controle over een computer te kunnen geven.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Ondernemersloket on line [14-04-2004]
Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer opende op woensdag 7 april als eerste de virtuele deuren van het Ondernemersloket. Hier doen ondernemers 24 uur per dag, zeven dagen per week zaken met de gemeente.
[ Bron: BIA.Amsterdam.nl | Link: volledig artikel ]

Bewoners modelleren buurt met digitaal spel  [14-04-2004]
Inwoners van de wijken Caberg en Malpertuis in Maastricht konden de afgelopen weken met een digitaal spel meedenken over de toekomst van hun buurt. Zo’n 150 wijkbewoners hebben van deze nieuwe mogelijkheid gebruikgemaakt.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Pleidooi voor fiscale stimulering breedband [14-04-2004]
Gedeputeerde Onno Hoes van de Provincie Noord Brabant pleit voor fiscale maatregelen in de breedbandnota van Minister Brinkhorst die binnenkort verschijnt. Dit is een goede stimulans om de verdere aanleg breedband infrastructuur te stimuleren. Dit pleidooi is gedaan tijdens een publiek debat over e-Government in Europees Perspectief.
[ Bron: EPN.nl | Link: volledig artikel ]

Groningen ontwikkelt bodem-internetpagina  [14-04-2004]
De provincie Groningen en alle gemeenten in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen, hebben besloten de bij hen bekende bodeminformatie op internet te plaatsen. Op de bodeminternetpagina zal te zien zijn of op een locatie bodemonderzoek verricht is dan wel op er in het verleden bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild. De internetpagina wordt naar verwachting eind april opengesteld voor burgers.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

Rijk, provincies en gemeenten trekken samen op bij Andere Overheid [14-04-2004]
Minister De Graaf (BVK) gaat nauw samenwerken met VNG en IPO om een andere overheid te realiseren. Dat is de belangrijkste uitkomst van het bestuurlijk overleg dat woensdag voor het eerst op uitnodiging van de minister plaatsvond. VNG en IPO hebben de afgelopen maanden op eigen initiatief zelf een programma Andere overheid opgesteld. Die programma’s sluiten inhoudelijk sterk aan bij het Rijksbrede actieprogramma, maar zijn vanuit de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies opgezet.
[ Bron: vng.nl | Link: volledig artikel ]

Opnieuw protest tegen Europese softwarepatenten [14-04-2004]
In Brussel en op internet wordt woensdag opnieuw geprotesteerd tegen de plannen om softwarepatenten mogelijk te maken.
De organisatie van het protest verwacht dat 'minimaal vijfhonderd mensen' naar Brussel zullen komen. "Ze komen overal vandaan", aldus Dieter Van Uytvanck, een van de organisatoren van de protesten van woensdag. "Ook uit de nieuwe lidstaten die in mei toetreden tot de Europese Unie, zoals Litouwen."
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Haarlem opent site over bomen [07-04-2004]
De gemeente Haarlem start vandaaag een website over de bomen in de stad. Deze site is opgezet naar aanleiding van het Stadsgesprek over het groen in Haarlem in 2001. Er was een grote vraag naar informatie over de bomen in Haarlem.  
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Noord-Holland opent Subsidieloket [06-04-2004]
Nieuw op de site van de Provincie Noord-Holland: het subsidieloket. U vindt hier een groot aantal subsidieregelingen. Per subsidieregeling wordt informatie gegeven over het doel van de regeling, voor wie de regeling bestemd is, wanneer een aanvraag ingediend moet worden, hoe hoog het subsidieplafond voor het kalenderjaar is en bij wie meer informatie kan worden gevraagd.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

'Persoonlijke gegevens in India niet veilig' [06-04-2004]
Britse lagerhuisleden van de Labour-partij vrezen dat persoonlijke gegevens die bij offshore outsourcing in India terechtkomen, niet veilig zijn. Ze willen daarom dat de Europese Commissie actie onderneemt om de veiligheid van geëxporteerde gegevens te waarborgen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Internet verandert leesgedrag Nederlanders [06-04-2004]
Nu steeds meer mensen breedband hebben, besteden Nederlanders meer tijd aan internet dan aan het lezen van kranten of tijdschriften.
Binnen de totale tijdsbesteding aan media neemt internet de derde plaats in. De eerste plaats is weggelegd voor de televisie (39 procent). Radio volgt op de voet met 37 procent. Aan internet wordt 17 procent van de tijd besteed.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

'Geen betere prestatie door computer in de klas' [05-04-2004]
Computers in klaslokalen werken helemaal niet prestatiebevorderend. In enkele gevallen kan de aanwezigheid van dit apparaat de prestaties van leerlingen zelfs negatief beïnvloeden. Dat schrijft de Volkskrant maandag op basis van vier studies, waaronder een Nederlandse. Alle studies komen tot dezelfde conclusie: het effect van computers is verwaarloosbaar.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Utrecht Innoveert lanceert virtueelkennisloket  [05-04-2004]
Utrecht innoveert, het overkoepelend programma voor innovatieve projecten in de provincie Utrecht, heeft een online informatieplatform voor kennisuitwisseling opgezet.
[ Bron: Kenniscentrumgrotesteden.nl | Link: volledig artikel ]

Politie mag meer doen met persoonsgegevens [05-04-2004]
Minister Donner wil politie meer armslag bieden om gebruik te maken van persoonsgegevens.
De politie krijgt meer armslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De huidige regels worden verruimd en meer op de praktijk toegesneden. Er komt meer duidelijkheid en een aantal regels wordt geschrapt om de administratieve lasten voor de politie te verminderen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de uitvoering van de politietaak verbetert.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

BB-enquête: Beheer e-mails overheid chaotisch [02-04-2004]
De archivering van zakelijke e-mails door ambtenaren laat ernstig te wensen over. Een op de vijf ambtenaren bewaart vrijwel niets. Dat blijkt uit een scan die Binnenlands Bestuur onder 1545 ambtenaren hield. Iets meer dan de helft van de ambtenaren slaat de mails op in de eigen computer en veertien procent print de berichten uit om ze vervolgens in het eigen archief op te bergen. De archiefinspectie maakt zich zorgen over de archivering van formele mails.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Identiteitsfraude ook in Europa in op komst  [02-04-2004]
Europa krijgt steeds meer te maken met een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip: identity fraud. In Nederland is identiteitsfraude (of identiteitsdiefstal) een relatief onbekend begrip.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Promotie op 'ICT-verhalen' [02-04-2004]
Er verschijnen regelmatig beleidsnota's, evaluatiestudies, marktonderzoeken en projectplannen over de (on)mogelijkheden van ICT. Organisatieadviseur Bert Slagmolen, oud-medewerker van de commissie Rathenau, noemt ze 'ICT-narratieven' of 'ICT-verhalen'. De verhalen lijken volgens hem vaak een gevecht tussen voor- en tegenstanders van technologie, tussen 'believers' en 'non-believers'.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

De rol van innovatie en ICT bij uitvoering van stedelijke doelstellingen [02-04-2004]
Hoe kun je als stad inspelen op de ontwikkelingen in de
informatiesamenleving? Hoe zet je ICT in en hoe stimuleer je de ´innovatieve stad´? Welke consequenties heeft dit inspelen op nieuwe ontwikkelingen voor het grotestedenbeleid? Rond deze vragen organiseert het Kenniscentrum Grote Steden/SQM in samenwerking met de gemeente Eindhoven op 5 april het kennisatelier 'GSB in de informatiesamenleving'.
[ Bron: Kenniscentrumgrotesteden.nl | Link: volledig artikel ]

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur [02-04-2004]
Willen overheidsorganisaties gericht werken aan innovatie? Dan is het belangrijk te weten waar zij staan ten opzichte van anderen, of ze het goed doen en waar ze beter kunnen.
Dat zeggen gemeentesecretarissen van enkele 100.000+ gemeenten. InAxis heeft daarom in samenspraak met hen de Innovatiemonitor ontwikkeld.
[ Bron: InAxis.nl | Link: volledig artikel ]

Winst met ICT bij Provincies  [02-04-2004]
Uit het rapport “Winst met ICT bij Provincies” blijkt dat Provincies geld besparen als zij slim investeren in ICT.  Provincies blijven op dit punt niet achter bij gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

Impressie van de eerste deelnemersbijeenkomst ECP in 2004 [02-04-2004]
Op woensdagmiddag 24 maart om half vier vond de eerste ECP.NL deelnemersbijeenkomst van 2004 plaats. Directeur Arie van Bellen leidde de middag kort in en gaf vervolgens het woord aan Dhr. Norbert van den Hove, bijgestaan door Wim van 't Hof, van het ministerie van Economische zaken.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Vrijwilligers maken robuust elektronisch stemsysteem [02-04-2004]
Een groep Amerikaanse programmeurs en wetenschappers heeft een alternatief elektronisch stemsysteem ontwikkeld dat de problemen met de huidige generatie stemcomputers uit de wereld moet helpen, met name waar het de mogelijkheden tot fraude en de oncontroleerbaarheid van het registreren van de stemmen betreft.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

VWS heeft meest toegankelijke overheidswebsite [02-04-2004]
De website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die in januari werd vernieuwd, is de meest toegankelijke overheidswebsite. Dit is gebleken na toetsing door Drempels Weg.  
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Toekomstige bruidsparen in Dordrecht reserveren zelf huwelijkslocatie [01-04-2004]
Aanstaande bruidsparen kunnen in Dordrecht zelf hun huwelijkslocatie, datum en tijdstip reserveren via het E-loket. De toekomstige huwelijkspartners kunnen op www.dordrecht.nl/e-loket bekijken hoe de trouwlocaties en de -zalen er uit zien en kunnen nagaan hoeveel personen er in een zaal kunnen. Ook biedt het E-loket hen inzicht in de kosten. Is er iets van hun gading bij, dan kunnen zij direct een optie nemen.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Computernetwerken Belgische ziekenhuizen onveilig [01-04-2004]
Belgische ziekenhuizen dragen slecht zorg voor de beveiliging van hun klassieke en draadloze computernetwerken. Daardoor kunnen onbevoegden zich toegang verschaffen tot de patiëntgegevens van artsen en ziekenhuizen. Dat schrijft vandaag de Belgische kwaliteitskrant De Standaard. De krant baseert zich op een speurtocht langs Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen, daarbij geholpen door een computertiener met een laptop.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Inventarisatie wensen en verwachtingen over elektronische overheidsdienstverlening [01-04-2004]
Het onderzoeksbureau Dialogic Innovatie & Interactie uit Utrecht voert voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de tweede keer een onderzoek uit naar de vraagkant van elektronische overheidsdienstverlening.
[ Bron: Egem.nl | Link: volledig artikel ]

Noord-Ierland krijgt breedband van regering [01-04-2004]
De Britse regering laat in elk huis en bedrijf in Noord-Ierland breedband aanleggen. Noord-Ierland wordt hiermee de eerste Europese regio waar een dekking van 100 procent wordt behaald.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

E-gov Publiek Debat [01-04-2004]
De digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven komt Europees gezien nog niet goed op gang. Aldus een persbericht van EPN, Platform voor de Informatiesamenleving. "Dit komt onder meer omdat gemeenten, provincies, het rijk en de Europese Unie niet goed samenwerken. Deze gebrekkige samenwerking leidt tot onnodig hoge kosten voor burgers, bedrijven en overheden en staat bovendien een klantgerichte overheid in de weg.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

'Betaalslotje' Marktplaats zorgt voor verwarring [01-04-2004]
Het slotje dat aangeeft dat er sprake is van een beveiligde verbinding, staat bij Marktplaats.nl niet op de normale plaats. Bovendien is het geen echt slotje.
Als je via internet wilt betalen, moet je op het slotje in de statusbalk van je browser letten, zo drukken beveiligingsdeskundigen onervaren internetkopers vaak op het hart. Het slotje geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Breedband rukt op bij kindergezinnen [31-03-2004]
Het aantal gezinnen met kinderen dat de beschikking heeft over breedband is gestegen tot 90 procent. De ene helft heeft de kabel, de andere adsl.
Dit blijkt uit onderzoek van Kaboem. De jongerensite heeft ruim 1850 kinderen tussen de negen en vijftien jaar - de zogenoemde tweens ondervraagd.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Ook ziekenhuizen kopen vaker per internet [31-03-2004]
Ziekenhuizen kopen steeds meer op een gezamenlijke veiling per internet in. Ze kunnen daardoor scherper inkopen. ”Voor dezelfde prijs krijgen ze betere kwaliteit”, aldus J. Hogervorst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Online aangifte in Duitsland gelijkgesteld [31-03-2004]
In Duitsland wordt online aangifte van een misdrijf gelijkgesteld aan de traditionele aangifte. Met een nieuw systeem wordt getracht het aangifte proces eenvoudiger en sneller te maken.
Op de speciale website waar de aangifte kan worden gedaan wordt een aantal formulieren aangeboden voor specifieke aangiftes als diefstal, bedrog, fysiek geweld, misdragingen in het verkeer en internet gerelateerde misdrijven.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

CPB en EZ staan achter Nederlandse ict-bedrijven  [31-03-2004]
De prestaties van de Nederlandse ict-bedrijven worden behoorlijk onderschat. Wat Nederlandse ict-bedrijven doen heeft veel meer impact dan tot nu toe werd aangenomen.
Dat zeggen het Centraal Plan Bureau (CPB) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) in het document 'De relatie tussen prestaties en competenties van de Nederlandse ict-industrie en de multinationals'. Zij staan daarmee pal achter de Nederlandse ict-industrie en lijken zich te distantiëren van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die cijfers geven een heel ander beeld van hoe er gepresteerd wordt in de Nederlandse ict-industrie.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Duitsers vloeken het meest tegen computers [31-03-2004]
Duitsers vloeken het meest tegen hun computerscherm na het ontvangen van spam. 15 procent van de Duitsers geeft toe zich af en toe schuldig te maken aan deze vorm van computeragressie. Nederlanders blijven vrij rustig; slechts 8 procent windt zich op over spam. Dat blijkt uit onderzoek van Network Associates onder vijfhonderd kleine Europese ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Wanorde op markt van internetbetalingen [30-03-2004]
Creditcard, pinpas, chipknip: de chaos in de portemonnee is groot, maar niet half zo groot als de financiële wanorde die op internet heerst. Wie daar wil afrekenen, kan dat met een acceptgiro doen, maar ook met de gsm, prepaid-kaarten of zelfs een digitale cadeaubon.
[ Bron: NRC.nl | Link: volledig artikel ]

'Toegang voorbehouden aan blije mensen' [30-03-2004]
De lach is voor computers veel herkenbaarder dan andere gelaatskenmerken, en is daarom het beste uitgangspunt voor gezichtsherkenning. Dat stellen onderzoekers van de Stone Brook-universiteit vandaag op de site van The Register.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Online-belastingaangiften weer toegenomen [30-03-2004]
Tot 25 maart zijn 2,8 miljoen elektronische aangiften van particulieren bij de Belastingdienst binnengekomen, zo laat de dienst weten. Vorig jaar waren op die datum 2,4 miljoen digitale belastingaangiften binnen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Burger heeft geen probleem met uitwisselen gegevens binnen de overheid  [30-03-2004]
Maar liefst 75% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is voor de uitwisseling van gegevens tussen overheden als daarmee de administratieve lasten worden verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van EPN naar regels waarvan burgers vinden dat die overbodig zijn en afgeschaft kunnen worden.
[ Bron: EPN.nl | Link: volledig artikel ]

Italië geeft e-mail zelfde status als post [30-03-2004]
De Italiaanse overheid heeft een resolutie aangenomen waarmee geregistreerde e-mail dezelfde legale status krijgt als aangetekende post.
Het idee is afkomstig van de Italiaanse minister van Innovatie en Techniek Lucio Stanca. "De maatregel is een moderne wet", zegt Stanca. "Elektronische mail wordt steeds meer een middel om dagelijks te communiceren."
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

'Agis toonde geen exacte gegevens Gül' [29-03-2004]
Volgens Agis is het 'pertinent onjuist' dat de man die zijn gevluchte vrouw doodschoot, haar verblijfplaats heeft achterhaald via de website van Agis.
De man, Mustafa B., kwam eerder deze maand in het nieuws toen hij 12 maart zijn vrouw voor een blijf-van-mijn-lijfhuis in Krommenie doodschoot. Volgens diverse media zou de Turkse man zijn vrouw hebben gevonden via de website van de zorgverzekeraar.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Openbare bibliotheken stappen over op rfid [29-03-2004]
Een grote toeleverancier van boeken voor Nederlandse bibliotheken gaat zijn boeken standaard voorzien van een elektronische chip.
Het Haagse bedrijf NBD/Biblion verspreidt jaarlijks ruim 2,7 miljoen boeken en is hiermee naar eigen zeggen de grootste leverancier van uitleenboeken. Om zijn processen te stroomlijnen gaat de aanbieder zijn boeken voorzien van een zogenoemde rfid-chip.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Friese raad wil dakjes op internetadressen [29-03-2004]
Leestekens op domeinnamen moeten zo snel mogelijk geregistreerd kunnen worden. Dat stelt de Ried fan de Fryske Beweging (Raad van de Friese Beweging) in een brief aan de Stichting Internet Domeinregistratie.
De raad houdt zich bezig met het behouden en versterken van de Friese taal en cultuur. "Het is te gek voor woorden dat we gedwongen zijn Friese namen fout te gebruiken", aldus R. Jonkman van de Friese raad.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Eindhovense ziekenhuizen willen breedband [29-03-2004]
Alle ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant willen meebetalen aan de aanleg van een breedband-netwerk in de regio. Zij hebben zich aangesloten bij het Regionaal Breedband Consortium, RBC, dat namens alle deelnemers een netwerk van glasvezel wil aanleggen.
Als het project doorgaat, wordt er een net van glasvezelkabel aangelegd tussen de deelnemende organisaties en instellingen. Een breedbandverbinding is voor ziekenhuizen aantrekkelijk voor het digitaal uitwisselen van informatie tussen medici. Te denken valt hierbij aan grote gedetailleerde documenten als röntgenfoto’s, patiëntenboeken of een netwerk met huisartsen en andere zorginstellingen.
[ Bron: Kenniscentrumgrotesteden.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid steekt geen geld in aanleg glasvezel [29-03-2004]
De overheid gaat niet investeren in een breedbandinfrastructuur, zoals glasvezel. Dat heeft Mark Frequin, directeur post en telecommunicatie van het ministerie van Economische Zaken vandaag verklaard.
Momenteel woedt er een heftige discussie over de aanleg van een glasvezelnetwerk enerzijds en het opwaarderen van coaxkabels anderzijds. Frequin vindt niet dat de overheid zich in die discussie moet mengen. Het is eerder een zaak voor marktpartijen.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

'Handheld voor de armen' eindelijk klaar [29-03-2004]
Na drie jaar vertraging is hij in India te koop: de Simputer, een handheldcomputer waar Linux op draait die 220 dollar kost. Om de kosten te drukken is de software voor de Simputer door vrijwilligers ontwikkeld. De reden voor de vertraging was een gebrek aan belangstelling van investeerders en distributeurs.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Verzekeraars wachten niet op Nictiz-EMD [26-03-2004]
De verzekeraars OZ en CZ nemen in samenwerking met Vecozo en ICT-leverancier Info Support het voortouw om eind 2004 het medicatiedossier van een groot deel van de Nederlanders landelijk elektronisch toegankelijk te maken. De verzekeraars willen niet wachten op het landelijk elektronisch medicatiedossier (EMD) van Nictiz dat op 1 januari 2006 gereed moet zijn.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Verblijfplaats doodgeschoten vrouw via internet achterhaald [26-03-2004]
De Turkse man die 12 maart nabij een blijf-van-mijn-lijfhuis in Koog aan de Zaan zijn ex-vrouw Gul doodschoot, is via internet achter haar verblijfplaats gekomen. Een woordvoerder van de politie heeft dit donderdag bevestigd.
De man kwam achter haar adresgegevens via de website van haar zorgverzekeraar. Op de vraag of hij de benodigde toegangscodes tot haar persoonlijke gegevens had, of dat de beveiliging van de site onvoldoende was, daar wil de politie niet op ingaan.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

C2000 werkt naar behoren in Amsterdam [26-03-2004]
Het digitale communicatiesysteem C2000 werkt in Amsterdam naar behoren. Dit in tegenstelling tot het beeld dat enkele ambulancemedewerkers van de VZA hebben opgeroepen. Bij een recent incident in Amsterdam voelde de bemanning van een ambulance zich zo bedreigd dat zij gebruik heeft gemaakt van de noodknop op hun portofoon.
[ Bron: BZK.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland ontkomt ook niet aan mailfraude [26-03-2004]
Het vissen naar financiële gegevens via nepberichten en illegale kopieën van websites komt ook in Nederland steeds vaker voor. Onder andere Fortis Bank en de Postbank hadden er last van.
"Hoewel mailfraude een verschijnsel is dat vooral in Engelstalige landen als de VS, Engeland en Australië grote vormen aanneemt, duikt het ook in Nederland steeds vaker op."
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Aanbieding rapport "Winst met ICT bij provincies" aan de Commissaris der Koningin van Fevoland [25-03-2004]
In navolging van de onderzoeken "Winst met ICT in uitvoering" en "Winst met ICT bij gemeenten" heeft Zenc onderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden bij provincies waarbij winst met ICT wordt behaald. Het rapport wordt op 1 april aangeboden aan Michel Jager, Commissaris der Koningin van de provincie Flevoland, tijdens een interprovinciale bijeenkomst over informatiearchitectuur.
[ Bron: Zenc.nl | Link: volledig artikel ]

Website DISC succesvol gelanceerd  [25-03-2004]
Gisteren werd in de Waag te Amsterdam tijdens een feestelijke bijeenkomst de website www.disc.nl gelanceerd. De website is het kloppende hart van het project DISC, een project van Nederland Kennisland en Waag Society dat het gebruik van open source software en open content in maatschappelijke organisaties wil stimuleren en ondersteunen.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Bevolking steunt koppeling van bestanden [25-03-2004]
Drie op de vier Nederlanders van achttien jaar en ouder is voor de uitwisseling van gegevens tussen overheden als daarmee de administratieve lasten worden verlicht.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Ruim één miljoen bezoekers meer op Overheid.nl [24-03-2004]
De koepelsite van de Nederlandse overheid, www.overheid.nl, is sinds maart vorig jaar meer dan 3,8 miljoen keer bezocht. In het jaar daarvoor telde de site nog 2,5 miljoen bezoeken. Het aantal mensen dat nadrukkelijk aangaf op zoek te zijn naar informatie en diensten voor ondernemers en organisaties steeg in de loop van het jaar sterk.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Eerste praktijkvoorbeeld online! [24-03-2004]
Het eerste praktijkvoorbeeld van EGEM is online! Onder de EGEMlage kunt u informatie vinden over NAV (Nieuwe Authenticatie Voorziening), een centrale voorziening voor het authenticeren van de burger. Tevens kunt u een overzicht vinden van potentiële praktijkvoorbeelden, bekend bij EGEM.
[ Bron: Egem.nl | Link: volledig artikel ]

ICT krijgt impuls in Gelderland [24-03-2004]
Voor de elektronische dienstverlening van instellingen en organisaties stelt de provincie dit jaar € 2 miljoen beschikbaar. Het geld gaat naar 31 projecten die de dienstverlening aan burgers verbeteren door doordacht gebruik van ICT.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

'Digitale pas maakt einde aan berg papierwerk' [24-03-2004]
Een wet die eenmalige gegevens- verstrekking aan de overheid via een digitale pas voorschrijft, is de oplossing van de administratieve lasten. Dit stelt althans het onafhankelijke platform EPN op basis van onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlandse volwassenen. Volgens het onderzoek is driekwart van de ondervraagden ervoor dat overheden onderling persoonsgegevens uitwisselen, als hierdoor de administratieve druk voor burgers afneemt.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Nieuwe site Grotestedenbeleid  [23-03-2004]
Sinds 17 maart is de site www.grotestedenbeleid.nl geopend. De site is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de andere departementen die betrokken zijn bij het grotestedenbeleid.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

‘Regels voor databank psychiatrische lastpakken’ [23-03-2004]
De Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg (IGZ) wil dat er een goede regeling komt voor de uitwisseling van persoonsgegevens van psychiatrische patiënten en andere klanten van de geestelijke gezondheidszorg. Binnen zes maanden komen betrokkenen met een voorstel hierover.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Uittreksel GBA (bevolkingsregister) 50% korting via digitaal loket Enschede [22-03-2004]
Indien een inwoner van Enschede een uittreksel GBA (bevolkingsregister) via het digitale loket van de gemeente Enschede aanvraagt dan krijgt deze inwoner het uittreksel met 50% korting ten opzichte van het bedrag aan de fysieke balie.
Met de kortingsactie die maandag door minister Thom de Graaf geopend is wil de gemeente Enschede de inwoners van Enschede actief wijzen op de mogelijkheden in het digitale loket.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Limburg zet milieuboeven op internet  [22-03-2004]
De provincie Limburg gaat milieuovertredingen van bedrijven openbaar maken. Op deze wijze wil de provincie laten zien dat ze haar handhavingstaak serieus neemt. Bovendien verwacht ze dat van de maatregel een preventieve werking zal uitgaan.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Elektronische uittreksels uit het handelsregister zijn rechtsgeldig [22-03-2004]
De kamer van koophandel heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de digitale wereld. Als eerste heeft zij een product op de markt gebracht met een rechtsgeldige elektronische handtekening.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Elektronische aangifte nog dit jaar [22-03-2004]
Nog dit jaar wordt het in het hele land mogelijk om elektronisch aangifte te doen van een misdrijf. Ook zijn met de korpsbeheerders afspraken gemaakt over hun inzet op het vlak van ict, die niet ten koste mag gaan van het aantal agenten. Deze lichtpuntjes in de ontwikkeling van de informatiehuishouding van de politie deelde minister Remkes (Binnenlandse Zaken) donderdag mee aan de Tweede Kamer.  
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

India stemt elektronisch in april [22-03-2004]
India, met meer dan een miljard inwoners 's werelds grootste democratie, stapt over op elektronisch stemmen tijdens de algemene verkiezingen in april.
Hiermee is India het eerste land ter wereld waar alle stemmen voor de algemene verkiezingen via stemmachines zullen worden uitgebracht.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Veel Nederlandse bazen monitoren mailverkeer [19-03-2004]
Tweederde van de Nederlandse bedrijven controleert regelmatig het mailgebruik van zijn personeel. Nog eens een derde controleert ook chatsessies.
Nederlandse bazen behoren hiermee tot de Europese top. Alleen in Spanje en Frankrijk wordt het personeel regelmatiger gecontroleerd op zijn digitale contacten. Dit blijkt uit onderzoek van Hitachi onder bijna zevenhonderd it-directeuren van Europese bedrijven.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Werkconferentie Identificatie & Authenticatie [19-03-2004]
Woensdag 17 maart heeft een werkconferentie plaatsgevonden over het onderwerp Identificatie & Authenticatie. Alle departementen, een aantal grote uitvoeringsinstanties, CBP waren naast EGEM vertegenwoordigd.
[ Bron: Egem.nl | Link: volledig artikel ]

Online vertrouwen Europese consument nog te laag [19-03-2004]
Van de Europese consumenten winkelt gemiddeld slechts 16% online. Het grootste probleem is echter dat 57% van de consumenten überhaupt geen toegang heeft tot het internet. Van de niet-gebruikers geeft 25% aan dat zij niet online winkelen vanwege een gebrek aan vertrouwen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Eurobarometer, een opiniepeiling van de Europese Commissie die is gehouden onder ruim 16000 consumenten uit de 15 Lidstaten van de Europese Unie.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Patiëntenvervoer monitoren via gprs en umts [19-03-2004]
KPN en het Academisch Medisch Centrum (AMC) starten een proef om 'intensive care' (IC) mobiel te maken.
Met behulp van communicatietechnieken als gprs en umts wil KPN essentiële informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt op iedere gewenste plaats beschikbaar maken. De proef is onderdeel van de umts-diensten die KPN gisteren heeft aangekondigd.
De arts kan tijdens transport de gezondheidstoestand van een patiënt blijven bewaken. In eerste instantie door digitale overdracht van relevante medische informatie. In tweede instantie aangevuld met live-videobeelden van de patiënt.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Geen schikking tussen Microsoft en EU [19-03-2004]
Het is de Europese Unie niet gelukt een schikking te treffen met Microsoft over de te dominante marktpositie van de softwaregigant. Dat heeft de Europese commissaris voor het concurrentiebeleid, Mario Monti, donderdag bekend gemaakt. Volgende week vraagt hij de Europese Commissie in te stemmen met een pakket strafmaatregelen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Inventarisatie ministerie BZK [19-03-2004]
Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken ICT middelen zoals Internet om het contact met de burgers te ondersteunen. Op hun websites bieden organisaties bijvoorbeeld informatie over adressen en openingstijden, maar ook het aanvragen van vergunningen of het invullen van het belastingformulier kan tegenwoordig via “de site”.
[ Bron: BIA.Amsterdam.nl | Link: volledig artikel ]

Meer dan 200 miljoen Amerikanen online [19-03-2004]
Het aantal Amerikanen met toegang tot internet is dit jaar de 200 miljoen gepasseerd. In februari telde Nielsen//NetRatings 204,3 miljoen Amerikanen online. Dit betekent dat van de Amerikanen van drie jaar en ouder nu 75 procent toegang heeft tot internet. Vorig jaar februari was dat 66 procent.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Toespraak minister De Graaf, congres binnenstedelijke vernieuwing [19-03-2004]
Hebt u wel eens van ‘urban explorers’ gehoord? Dat zijn mensen die gewapend met een zaklamp en een deurklink leegstaand industrieel erfgoed verkennen. Ze zijn gefascineerd door wat vroeger wel werkte en nu niet meer; door gebouwen die ondanks breken en bouwen, afbraak en verval, hun waardigheid en de essentie van hun verleden hebben weten te behouden.
[ Bron: AndereOverheid.nl | Link: volledig artikel ]

Nieuwe site Rotterdam Veilig [19-03-2004]
Wilt u informatie over het Rotterdams veiligheidsbeleid? Wilt u meer weten over de aanpak van veiligheidsproblemen? Heeft u vragen aan de burgemeester of het College over de aanpak van overlast, over preventief fouilleren of de veiligheid in uw wijk? Wat de gemeente Rotterdam doet om uw veiligheid te vergroten? Of heeft u suggesties over hoe het beter kan?
Op de website Rotterdam Veilig vindt u de meest actuele informatie over wat het gemeentebestuur allemaal doet om de veiligheid in Rotterdam en in uw wijk te vergroten.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Minister wil vuist maken tegen spam [18-03-2004]
Minister Brinkhorst van Economische Zaken wil samen met de vijf grootste serviceproviders en de Opta, de toezichthouder in de telecomsector, gaan bespreken hoe ons land een vuist kan maken tegen spam. De D66-bewindsman zei dit woensdag in de Tweede Kamer.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Ouderen langer zelfstandig met rfid-chips [18-03-2004]
Ouderen kunnen met behulp van rfid-chips langer zelfstandig blijven wonen. De eerste testen met draadloze sensornetwerken gaan dit jaar van start.
Door huishoudelijke producten uit te rusten met rfid-chips (Radio Frequency Identification) kan de oude dag van veel ouderen aangenamer worden, menen Intel-onderzoekers samen met enkele Amerikaanse universiteiten. De mogelijkheden zijn getoond op de technologieshow van het Center for Aging Services Technologies (CAST).
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Koningin buigt zich over verkeersgegevens [17-03-2004]
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetswijziging die het makkelijker maakt om de zogenoemde verkeersgegevens op te vragen.
Het wetsvoorstel geeft autoriteiten meer bevoegdheden bij het opvragen van specifieke gegevens over (mobiele) bellers. Het gaat hierbij om de naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) en verkeersgegevens, zoals het tijdstip en de duur van een telefoongesprek en de plaats waarvandaan wordt gebeld.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Brinkhorst: geen geld voor spammeldpunt [17-03-2004]
Minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) voelt er vooralsnog weinig voor om een subsidie te geven aan Spamvrij.nl. Dat zei hij woensdag tijdens een debat over spam in de Tweede Kamer. Brinkhorst denkt dat de telecomwaakhond OPTA, die wordt belast met de naleving van het Nederlandse spamverbod, het bestrijden van spam wel alleen afkan.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Hoofddoek toegestaan in paspoort  [17-03-2004]
Moslimvrouwen moeten 'in principe' zonder hoofddoek op de foto in het Nederlandse paspoort. Maar als het om levensbeschouwelijke of medische redenen gewenst is, mogen ze een hoofddoek dragen.
Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) heeft de Tweede Kamer dinsdag laten weten dat de overheid voor lief neemt dat de oren dan niet zichtbaar zijn op de foto.
[ Bron: Staatscourant.nl | Link: volledig artikel ]

KL bezoekt Verhofstadt en Prodi  [17-03-2004]
Begin deze week reisde KL af naar Brussel voor een bezoek aan de Belgische premier Guy Verhofstadt en Romani Prodi, voorziter van de Europese Commissie. Dit alles in het kader in de eerste bijeenkomst van de Lissabon Council, een nieuw netwerk wat het doel om het debat rondom de Europese kenniseconomie en Lissabon agenda verder te stimuleren. Op de bijeenkomst waren thinktanks en vernieuwingsbewegingen uit onder andere Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden en Polen aanwezig.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Forrester: ict-industrie normaliseert [17-03-2004]
In 2010 gaat er op internet 2,7 biljoen euro om. Het aantal bestellingen bedraagt 14 miljard. De ict-industrie legt de basis door te leveren wat het belooft, aldus Brian Kardon van Forrester aan de vooravond van de Cebit. Brian Kardon, chief strategy officer van Forrester Research, houdt van storm. Dat bekende hij bij de aftrap van het ICT World Forum 2004, aan de vooravond van de ict-beurs Cebit in Hannover. "Wanneer een storm is uitgewoed, breekt de tijd van wederopbouw aan. Het geeft nieuwe energie. Ook de ict-industrie komt uiteindelijk sterker uit de tumulteuze tijden die achter ons liggen."
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Innovatieprijzen voor beste praktijkvoorbeelden publieke sector [17-03-2004]
Het Albeda College (Rotterdam), het Dianet Dialysecentrum (Amsterdam) en de politie Amsterdam-Amstelland samen met de politie Haaglanden ontvangen op 11 maart 2004 uit handen van Thom de Graaf, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de prijzen voor de ‘beste en meest innovatieve’ praktijkvoorbeelden tijdens de 2e Nationale conferentie voor Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector in Den Haag. De prijzen, ter waarde van 10.000 euro, zijn bedoeld als stimulans om de organisaties aan te zetten hun innovatieve koers voort te zetten en hun kennis te delen zodat de publieke sector geïnspireerd raakt om meer te investeren in vernieuwing en kwaliteitsverbetering.
[ Bron: BZK.nl | Link: volledig artikel ]

Eindhoven, Aken en Leuven ondertekenen intentieverklaring techno-topregio [17-03-2004]
De driehoek Eindhoven, Aken en Leuven moet de komende jaren uitgroeien tot een Europese technologische topregio. De drie burgemeesters, Sakkers, Linden en Tobback hebben dat vandaag op het Eindhovense stadhuis vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring. De samenwerking moet uitgroeien tot 'een broedregio voor vernieuwing'.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Succesvolle proef PSV met gezichtsherkenning [17-03-2004]
PSV en LogicaCMG hebben een succesvolle proef met gezichtsherkenning afgerond. In nauwe samenwerking met politie, justitie en de gemeente Eindhoven is de afgelopen drie maanden tijdens wedstrijden van de Eindhovense club getest of de biometrische techniek kan bijdragen aan het herkennen van bezoekers met een stadionverbod.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Iedere Belg een e-mailadres [16-03-2004]
Binnenkort krijgt iedere Belg die dat wil, een gratis e-mailadres van de overheid. Dat mailadres wordt gekoppeld aan een bestaand e-mailadres, en zal uitsluitend gebruikt worden voor communicatie vanuit de verschillende overheden.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Braziliaanse ambtenaren krijgen 'Linux-les' [15-03-2004]
De Braziliaanse regering stuurt duizend ambtenaren op cursus om te leren werken met open-sourcesoftware. De duizend overheidsmedewerkers krijgen de opdracht om hun kennis vervolgens ook weer te verspreiden. Dit heeft het hoofd van het Brazilaanse Instituto Nacional de Tecnologia Informação (ITI) tegen persbureau Reuters verklaard.  
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Toespraak minister De Graaf, conferentie innovatie en kwaliteit in de publieke sector [15-03-2004]
Fijn dat u hier vandaag met zovelen bent. U bent het levende en enthousiaste bewijs dat vernieuwing niet pas begint als de overheid dat vindt. U hebt op honderden manieren laten zien dat een betere overheid of een betere dienstverlening niet uit Den Haag komt, maar uit het ‘veld’. U hebt daarmee ook laten zien dat de vernieuwing al begonnen is.
[ Bron: AndereOverheid.nl | Link: volledig artikel ]

Egem op gast college tour [12-03-2004]
Afgelopen donderdag 4 maart is EGEM te gast geweest op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ongeveer 70 studenten bogen zich in het kader van hun studie Bestuurskunde over 'E-governement' in Nederland. Van de hele reeks rijksnota's die het afgelopen decennium zijn verschenen over dit onderwerp had slechts een enkeling iets meegekregen, wat aan het enthousiasme niets afdeed.
[ Bron: Egem.nl | Link: volledig artikel ]

Virtuele gemeenteraad Eindhoven [12-03-2004]
De vergaderingen van de gemeenteraad van Eindhoven zijn vanaf deze maand rechtstreeks te volgen op internet en via het televisiekanaal van Omroep Eindhoven.
“De belangstelling voor de raadsuitzending was groot. Veel Eindhovenaren, maar ook mensen van ver daarbuiten, keken naar “Raad in Beeld”. Raadstukken werden veelvuldig geraadpleegd. De chatbox werd druk gebruikt. Aan het begin van elk agendapunt gaf de Griffie van de gemeenteraad commentaar. Aan buitenstaanders werd dan uitgelegd wat er op In september vorig jaar was Eindhoven al een proef begonnen waarbij de bewoners van de zogeheten Kenniswijk de vergaderingen konden volgen. Sinds deze week kan echter elke internetter de raadsleden in de gaten houden.”
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Zwitserland geeft OSS gelijke behandeling [12-03-2004]
De Zwitserse overheid heeft haar beleid ten aanzien van open source software gepubliceerd. In het kort komt het er op neer, dat bij iedere aanbesteding voor de overheid open source producten eenzelfde behandeling krijgen als producten zoals Windows, SAP, Unix en MS-Office. Open Source Software kan onder bepaalde voorwaarden een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van de overheid. Ook kan van OSS een positief economisch effect uitgaan door de competitie in de markt, aldus het strategierapport.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

Minister de Graaf start website 'Andere Overheid' [12-03-2004]
"De overheid moet kritisch naar zichzelf kijken: naar haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, naar haar interne organisatie en naar de uitvoering van het overheidsbeleid. Hiertoe is het Actieprogramma Andere Overheid in het leven geroepen, waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Graaf heeft ingestemd."
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Uit de buik, achter het toetsenbord [11-03-2004]
Computers zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Kinderen zitten vanaf de lagere school al achter het toetsenbord. Maar dat gaat veranderen; voortaan kunnen ook baby's en peuters achter de pc 'kruipen'. Er komt namelijk een toetsenbord op de markt dat geschikt is voor kinderen van één tot vijf jaar.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

NLIP juicht wetsvoorstel cybercrime toe [11-03-2004]
De NLIP, de brancheorganisatie van internetaanbieders, noemt het cybercimewetsvoorstel van minister Piet Hein Donner 'een positieve ontwikkeling'. Volgens de NLIP hebben internetaanbieders steeds vaker te maken met veiligheidsincidenten. "De NLIP juicht dit wetsvoorstel toe omdat zij het belangrijk vindt dat deze veiligheidsincidenten worden aangepakt", aldus de organisatie in een verklaring.  
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Centraal Europees paspoortregister? [11-03-2004]
De Europese Commissie wil dat in de toekomstige paspoorten van de EU-lidstaten digitaal afleesbare foto's worden opgenomen. Het is echter de vraag of dit voorstel wel een deugdelijke juridische basis kent.
De Europese Commissie wil dat biometrische identificatiemogelijkheden verplicht worden in de paspoorten van de EU-lidstaten. Door digitaal afleesbare foto's op te nemen, wordt het lastiger om paspoorten te vervalsen. Eerdere plannen om ook iriscopie in het paspoort op te nemen zijn in de ijskast gezet, omdat deze techniek nog duur en omslachtig is. Het staat de EU-lidstaten verder vrij om naast de digitale foto ook een vingerafdruk in het paspoort op te nemen.
[ Bron: Overheidinnovatief.nl| Link: volledig artikel ]

Buurtwebsites steeds vaker spreekbuis van burgers [11-03-2004]
In 2003 had meer dan de helft van alle onderzochte buurtwebsites een mogelijkheid voor onderlinge discussie. In 2001 was dat nog maar een derde. In de afgelopen jaren heeft dit type websites zich ontwikkeld tot een virtuele ruimte waar wijkbewoners, organisaties en instellingen zonder tussenkomst van de gemeente informatie uitwisselen of discussiëren over de identiteit van de wijk en de problemen die er spelen. Nog meer dan in 2001 blijkt de wijkwebsite het initiatief van wijkorganisaties te zijn en is de lokale overheid niet of nauwelijks betrokken bij de oprichting en het beheer van de website.
[ Bron: Kenniscentrumgrotesteden.nl | Link: volledig artikel ]

eTen programma Europese Commissie [11-03-2004]
De Europese Unie stelt 37.5 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van nieuwe publiek-private projecten die worden opgestart ter verbetering van e-dienstverlening. Het eTen programma richt zich daarmee op het ontwikkelen van diensten die een bijdrage kunnen leveren aan het ‘eEurope2005’ initiatief.  Het betreft projecten op het gebied van bijvoorbeeld eGovernment, eHealth, eInclusion, eLearning en trust & security proposals.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Veertig procent zorgverzekeraars reageert niet op e-mail [10-03-2004]
Zorgverzekeraars reageren slecht op vragen via e-mail. In meer dan veertig procent van de gevallen wordt niet binnen een week geantwoord. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Rotterdamse internetbureau Intermax. Slechts 20 van de 35 benaderde zorgverzekeraars reageren binnen een week op een informatieaanvraag. Daarbij valt het op dat in veel gevallen de kwaliteit van de antwoorden onder de maat is.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Tegenstrijdige regels te lijf met internet [10-03-2004]
De overheid moet de mogelijkheden van internet inzetten bij de bestrijding van tegenstrijdige regelgeving. Een openbare website dient te verduidelijken wie er wat verwacht van wie, en wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels. 'Hoe meer wetten, hoe meer wetsovertreders', zei de Chinese wijsgeer en grondlegger van het taoisme, Lao Tzu.
[ Bron: Ictal.nl | Link: volledig artikel ]

EU hoopt op filters tegen spam [10-03-2004]
De strijd tegen ongewenste e-mails (spam) moet vooral worden gewonnen door technische oplossingen. Wetten alleen zijn niet genoeg, zo heeft minister Brinkhorst (Economische Zaken) maandag verklaard na overleg met zijn EU-collega's.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Slechte beveiliging wordt Democraten fataal [09-03-2004]
Door een slechte beveiliging konden twee Republikeinse medewerkers van Amerikaanse senatoren bij vertrouwelijke documenten van de Democraten. Dat is de conclusie van een senaatsonderzoek, zo meldt persbureau Reuters. De Democraten willen dat er nu een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie komt. Daartoe zou het ministerie van Justitie een onafhankelijk aanklager moeten aanstellen.  
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Criminele Antillianen vanaf 2005 in database [09-03-2004]
Volgend jaar kunnen Antilliaanse criminelen in Nederland door de komst van een landelijke database minder makkelijk ongemerkt van stad naar stad trekken. De invoeringsdatum van 1 januari 2005 werd afgelopen maandag genoemd tijdens een conferentie in Rotterdam van de achttien gemeenten waar veel Antillianen wonen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Nieuw op Rechtspraak.nl : het curateleregister [09-03-2004]
Het curateleregister is vanaf 4 maart 2004 te raadplegen op Rechtspraak.nl, de website van de rechterlijke organisatie. In dit register is iedereen opgenomen die ouder is dan 18 jaar, niet meer in staat is zelfstandig de eigen belangen te behartigen en daarom door de rechter onder curatele is gesteld.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Relatief veel Nederlanders met breedband [09-03-2004]
Nederland is een van de koplopers in de Europese Unie met de invoering van breedband-internet. Van alle inwoners heeft bijna 12 procent een aansluiting op het zogeheten 'snelle internet'. Alleen onder de Denen (13 procent) en Belgen (12 procent) zijn relatief meer aansluitingen.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Meer consumenten winkelen op internet [08-03-2004]
Steeds meer Nederlandse consumenten winkelen op internet. Het afgelopen jaar steeg het aantal online kopers vergeleken met 2002 met 15 procent naar 3,4 miljoen. De totale omzet van de aankopen op internet kwam mede daardoor uit op 1,24 miljard euro, een toename van 32 procent. Het is voor het eerst dat de omzet boven het miljard ligt.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Mobiele dienstverlening in Berlijn [08-03-2004]
In een pilot worden elektronische diensten van de Berlijnse overheid niet alleen via traditionele loketten ontsloten maar ook via ambtenaren die zijn uitgerust met 'mobile terminals'. Op deze wijze kunnen medewerkers van overheden daar worden ingezet waar er de meeste behoefte is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of scholen.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Remkes vormt adviescommissie ICT-rampenbestrijding [08-03-2004]
Een speciale commissie zal binnen een jaar advies uitbrengen aan het kabinet over de vraag hoe de ICT-voorzieningen bij de rampenbestrijding op een hoger peil kunnen worden gebracht. Voorzitter wordt oud-minister, -burgemeester en voormalig commissaris van de koningin L. Hermans, tegenwoordig voorzitter van MKB-Nederland. De ministerraad ging vrijdag akkoord met een voorstel daartoe van minister Remkes van Binnenlandse Zaken.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Japan schakelt robots in voor ouderenzorg [08-03-2004]
Niet alleen Nederland kampt met de vergrijzing, ook Japan kan er over meepraten. Japan is het snelst vergrijzende land ter wereld. Dat zorgt ervoor dat de werkdruk in bejaardenhuizen steeds groter wordt. Japan zou Japan niet zijn als dat probleem niet met hightech uitvindingen wordt opgelost.
[ Bron: Fok.nl | Link: volledig artikel ]

Verenigde Naties roepen op tot upgraden pc's [08-03-2004]
Een nieuwe pc met monitor kost maar liefst 1762 kilogram aan ruw materiaal. Het milieu lijdt daar zwaar onder, zo vinden de Verenigde Naties. Volgens een studie van de Verenigde Naties kost de vervaardiging van een gemiddelde pc met een 17 inch crt-monitor minimaal 240 kilo aan fossiele brandstoffen, 22 kilo chemicaliën en 1500 kilo water. Omgerekend naar gewicht komt dat neer op een gemiddelde auto, aldus de onderzoekers.  
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Rijksbrede ICT-agenda: stevig verhaal, maar hoe te komen tot snelle uitvoering? [08-03-2004]
We halen onvoldoende rendement uit de toepassing van ICT in Nederland. De infrastructuren en randvoorwaarden zijn best goed op orde maar de productiviteit van onze bedrijven, de kwaliteit van onze dienstverlening en ook de overheid profiteren er niet van. Dat is de teneur van de Rijksbrede ICT agenda die het Kabinet vorige week aan de Tweede Kamer heeft gezonden.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Iedereen kan straks thuis vanachter de computer aangifte doen van zijn gestolen fiets [08-03-2004]
Een elektronisch gedane aangifte of opgemaakt proces-verbaal krijgt juridisch dezelfde waarde als een klassiek opgemaakt en ondertekend stuk, mits aan een aantal eisen is voldaan. Dit kan worden opgemaakt uit het op 23 februari 2004 naar de kamer gestuurde wetsvoorstel.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

'Om een mens te spreken te krijgen, moet u nu gaan vloeken' [05-03-2004]
Een team onderzoekers van de Universiteit of Southern California ontwikkelt software die in staat is emoties in gesproken taal te herkennen. Dat meldt de Financial Times. Daarbij wordt niet alleen gelet op wat bellers zeggen, maar ook op hoe ze het zeggen. Stemverheffing en spreeksnelheid spelen een even belangrijke rol bij het herkennen van opkomende woede als het uiten van vloeken en andere tekenen van frustratie.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid investeert 4,8 miljoen in software engineering [05-03-2004]
Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met software engineering hebben tot 24 maart de tijd om projectvoorstellen in te dienen bij het subsidieprogramma JACQUARD van de overheid. Zij kunnen in aanmerking komen voor de 4,8 miljoen euro die er in de huidige, tweede indieningsronde beschikbaar is. Het programma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nog weinig zicht op herstel it-markt [04-03-2004]
Voor de it-sector gloort nog maar weinig licht. Ook in 2004 verhoogt het merendeel van de middelgrote en grote ondernemingen in Nederland de uitgaven voor informatietechnologie niet. De totale bestedingen zullen dit jaar met 1 tot 1,5 procent dalen, ongeveer evenveel als in 2003. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Topmanagement en it van Giarte Media Group onder 164 managers die hoge functies in de branche bekleden.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Virusmakers in gevecht via Netsky en Bagle [04-03-2004]
Er is een ruzie losgebarsten tussen de makers van de Netsky- en MyDoom-worm. Dit blijkt uit verborgen teksten in de code van de virussen. De ruzie zou gaan tussen de auteur van NetSky en de makers van MyDoom en Bagle. Deze laatste zou geïrriteerd zijn over het feit dat de maker van NetSky bijna alle aandacht krijgt en dat hij te veel verschillende onderwerpregels gebruikt.  
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

'Doorbraak bejaarden op internet is een feit' [04-03-2004]
Een kwart van de Nederlandse 65-plussers is wekelijks op internet te vinden. Hiermee zou de digitale doorbraak van de bejaarde een feit zijn. Dit is een van de conclusies die marktonderzoeker Trendbox trekt uit zijn Internetmonitor, een onderzoek dat sinds 1995 wordt uitgevoerd. Een jaar geleden begaf 13 procent van de 65-plussers zich minimaal één keer per week op internet. Dit is inmiddels opgelopen tot een kwart.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Tweede Leergang Winst met ICT van start [04-03-2004]
Bedoeld voor project- en beleidsadviseurs binnen de overheid die kennis willen uitwisselen over ICT-innovaties bij de overheid. En die willen weten hoe innovatie en ICT verbonden kunnen worden met de eigen werkpraktijk.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Subsidieregeling innovatiesamenwerking van start [04-03-2004]
Minister Brinkhorst heeft het startsein gegeven voor de nieuwe subsidieregeling 'Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten'. Het ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor in 2004 zo'n honderd miljoen euro beschikbaar.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Burgemeesters: gedragsverklaring bij gemeente [04-03-2004]
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is het niet eens met het besluit van minister Donner (Justitie) om verklaringen omtrent gedrag te laten verstrekken door het ministerie van Justitie.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

CWI stopt aanbieden baan in seksbranche [04-03-2004]
Werkzoekenden krijgen van het Centrum Werk en Inkomen (CWI) geen aanbod meer voor een baan in de prostitutie.Dat heeft minister De Geus geantwoord op Kamervragen van het CDA.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Amerikaanse stemmachines haperen [04-03-2004]
De stemmachines in de Amerikaanse staten Maryland, Georgia en Californië kampten gisteren tijdens Super Tuesday met verschillende problemen, meldt Associated Press. Enkele tientallen machines weigerden op de juiste manier op te starten. In San Diego presenteerden de computers slechts het Windows-startscherm in plaats van de interface van de stemmachine. Stemmers moesten daardoor in sommige gevallen wel twee uur wachten of naar een ander stembureau gaan waar zij via een traditioneel formulier hun stem konden uitbrengen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Interpay splitst activiteiten af [04-03-2004]
Betalingsorganisatie Interpay gaat zich alleen bezighouden met de verwerking van elektronische betalingen. Het heeft daarom de activiteiten op het gebied van betaalproducten verzelfstandigd. Dat heeft Interpay vandaag bekendgemaakt.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Handhavingsteams Den Haag op pad met 3G [04-03-2004]
Aanstaande maandag beginnen twee handhavingsteams van de gemeente Den Haag aan een veldproef met de UMTS-diensten van KPN. Via snelle 3G-netwerken staan zij in directe verbinding met het klachtenmanagementsysteem van de gemeente.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Charles Leadbeater opent KL Jaarvergadering  [03-03-2004]
Op donderdag 8 april vindt alweer de vijfde KL-jaarvergadering plaats in de Westergasfabriek te Amsterdam. Het thema van dit jaar is innovatieve regio's. Nu de kenniseconomie hoog op de politieke agenda is komen te staan, is het tijd voor de volgende stap. De blik is gericht op Den Haag, maar het moet vooral gaan gebeuren in regio.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Scherpe kritiek op plannen van minister Donner [03-03-2004]
Aan de voorstellen van minister Donner zitten de nodige haken en ogen. Hackers krijgen het in ieder geval een stuk zwaarder dan spammers. 'Jaar cel voor versturen van spambericht' luidde dinsdagochtend de grote kop in de Telegraaf naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen van minister Donner. Niets is echter minder waar. "Dit wetsvoorstel doet helemaal niets tegen spam", zegt Sjoera Nas van privacyorganisatie Bits of Freedom.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Kamervragen over de risico’s van het gebruik van closed source software [03-03-2004]
Tweede Kamerlid Van Dam (PvdA) heeft op 1 maart 2004 vragen gesteld over de risico’s van het gebruik van closed source software. De vragen zijn gericht aan de ministers voor Bestuurlijke vernieuwing, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken.
[ Bron: OSOSS.nl | Link: volledig artikel ]

Meterstanden service Nuon niet waterdicht [03-03-2004]
Nuon biedt op internet een service waar klanten zelf de meterstanden kunnen doorgeven. Via de website vullen klanten hun ‘opnamenummer’ in, dat persoonsgebonden is en per post is verstuurd. Echter bij een paar pogingen is het niet moeilijk om bij het invulschema van een ander huishouden te komen.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Internetwaarschuwingsdienst van overheid in trek [02-03-2004]
De waarschuwingsdienst van GOVCERT.NL, het centrale meld- en coördinatiepunt van de overheid, is erg in trek. In een jaar tijd hebben zich 38.000 particulieren en kleinere bedrijven aangemeld om per e-mail of sms op de hoogte te worden gehouden van actuele virussen op het internet.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Duitsland staat umlaut in internetadressen toe [02-03-2004]
De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft eindelijk zijn eigen naam als internetadres nu de umlaut in domeinnamen is toegestaan. Het eerste adres dat met een umlaut werd geregistreerd, was öko.de, meldt het Duitse domeinnaamregistratiekantoor Denic. De domeinnamen met umlaut zijn mogelijk doordat Duitsland nu de Internationalized Domain Names (IDN) heeft ingevoerd. Daarbij worden alle 'niet-ascii-tekens' in domeinnamen geaccepteerd.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Proef met digitale aangifte bij politie succes [02-03-2004]
Het doen van aangifte bij de politie via internet in de regio Limburg-Noord slaat aan. Ruim een derde van alle aangiftes wordt daar via de digitale snelweg gedaan.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Donner wil celstraf voor computercriminelen [02-03-2004]
Minister Donner van Justitie gaat de computercriminaliteit te lijf. Mensen die inbreken in computersystemen of die platleggen, kunnen een celstraf van maximaal een jaar krijgen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie dinsdag gezegd.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Nauwelijks uitbreidingsinvesteringen in automatisering [02-03-2004]
Ruim een kwart van de investeringen van de marktsector in 2002 bestond uit machines en installaties. De totale investeringen van de marktsector bedroegen 54 miljard euro in 2002. In computers en software is voor ruim 8 miljard euro geïnvesteerd. Deze investeringen dienden vooral ter vervanging van verouderde apparatuur.
[ Bron: CBS.nl | Link: volledig artikel ]

Eigen website Innovatieplatform  [01-03-2004]
Sinds vandaag is het Innovatieplatform, de nationale kennisdenktank onder leiding van premier Balkenende, op internet te vinden. Meer informatie over het Innovatieplatform, waarin een groep van ca. 20 deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid een visie voorbereidt hoe te komen tot een topkenniseconomie, is te vinden op de website www.innovatieplatform.nl
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Website meet uitstoot gevaarlijke stoffen bedrijven [01-03-2004]
Bewoners van de regio's Rijnmond, IJmond en Nijmegen kunnen sinds zondag op internet bekijken hoe groot de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door bedrijven is. De twaalf provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu willen mensen zodoende inzicht geven over de hoeveelheid schadelijke stoffen in hun woonomgeving.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

'Helft Amerikanen voegt iets toe aan het web' [01-03-2004]
Bijna de helft van de Amerikanen met toegang tot internet, draagt zelf iets bij aan de digitale snelweg door teksten of foto's te publiceren. De publicaties variëren onder meer van het plaatsen van een bericht in een nieuwsgroep, het plaatsen van webcambeelden of foto's tot het aanbieden van muziek- en filmbestanden. Maar liefst 44 procent van de online Amerikanen (ruim 53 miljoen) doet hieraan, aldus een onderzoek van de Pew Internet and American Life Project.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Marktonderzoek Centrale Server Bouwaanvragen [01-03-2004]
Uit twee marktonderzoeken die door Zenc zijn uitgevoerd in het kader van het haalbaarheidsonderzoek naar een centrale server concept voor het digitaal indienen van bouwvergunningaanvragen komt naar voren dat het concept qua marktvraag een haalbare kaart lijkt te zijn.
[ Bron: Zenc.nl | Link: volledig artikel ]

Digitale operatiekamers in Slotervaartziekenhuis [01-03-2004]
Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam realiseert samen met Smith & Nephew en partner Sony twee digitale operatiekamers.
De operatiekamers worden voorzien van de allernieuwste apparatuur op het gebied van endoscopie, archivering, video- en audioconferencing. Groot voordeel van deze operatiekamer is de mogelijkheid patiëntendossiers in het gehele ziekenhuis op te vragen in digitale vorm.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

'Nederland klaar voor digitaal patiëntendossier' [27-02-2004]
Tweederde van de Nederlanders zou gebruikmaken van een zogenoemd digitaal patiëntendossier als dit zou besparen op hun ziektekosten. Dit blijkt althans uit onderzoek van Trendview onder duizend volwassenen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]
Zie ook: Karin Spaink: De patiënt in de computer. [25-02-2004]

ICT helpt onnodige veetransporten bestrijden [27-02-2004]
Met een klik met de muis opende Minister Veerman opende vandaag met een muisklik virtueel de online rundveemarkt onzeveemarkt.nl. Een digitale veemarkt levert een bijdrage aan het verminderen van het aantal veetransporten, omdat handelaren, boeren en slachters op afstand de dieren kunnen bekijken. Minister Veerman van Landbouw juicht het initiatief dan ook toe dat hij ziet als een ,,middel in de strijd tegen dierziekteverspreiding''.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Liikanen: kwaliteit ict-diensten moet beter [27-02-2004]
De Europese Unie moet meer gaan investeren in de kwaliteit van ict-diensten, zoals mobiele communicatie en breedbandverbindingen. Dit vindt althans Europarlementariër Erkki Liikanen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

ICT-agenda kabinet kritisch ontvangen [27-02-2004]
Maatschappelijke organisaties en de politiek vinden dat het kabinet de ambities in de ICT-Agenda niet waarmaakt. De ‘Rijksbrede ICT-Agenda’ lost de verwachtingen niet in. Dat is de teneur van de reacties op deze nota van het kabinet.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Politie pakt verkeersovertreders met Catch Scan [27-02-2004]
Enkele politiekorpsen in Nederland werken sinds kort met een nieuw apparaat in de strijd tegen verkeersovertreders. Het gaat om de zogeheten Catch Scan, een digitale fotocamera die het gefotografeerde kenteken meteen checkt met computerbestanden.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Eerste wetsvoorstel voor rfid-technologie [26-02-2004]
Een senator in de Amerikaanse staat Californië heeft een wetsvoorstel ingediend om de privacygevaren van rfid-technologie te ondervangen. Volgens het wetsvoorstel van de Democratische senator Debra Bowen moeten bedrijven en instellingen mensen waarschuwen dat ze gebruikmaken van radio frequency identification (rfid) technologie.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

IBG en RDW uitgekozen als Europese “good practice” voor elektronische dienstverlening [26-02-2004]
De Informatie Beheer Groep (IBG) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn uitgekozen als goede voorbeelden in Europa op het gebied van elektronische dienstverlening. Dat blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie deze week presenteert onder de titel: ‘Reorganisation of Government Back Offices for Better Electronic Public Services – European Good Practices (Back Office reorganisation)’.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Burgerpin [26-02-2004]
Burgerpin is een initiatief van een aantal partijen uit de sociale zekerheid: UWV, CWI, Belastingdienst, IB-Groep, CVZ en SVB. Deze partijen beogen gezamenlijk één authenticatievoorziening te ontwikkelen, dit om te voorkomen dat de burger straks met tientallen pasjes en pincodes rondloopt. Een authenticatievoorziening is een voorziening waarmee de overheid elektronisch vast kan stellen met welke burger zij contact heeft, aan de hand van bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord.
[ Bron: Egem.nl | Link: volledig artikel ]

Virus verlamt e-mailverkeer noordelijke gemeenten [25-02-2004]
Door het gevreesde e-mailvirus Netsky.B ligt het e-mailverkeer in nagenoeg alle gemeenten in de provincies Groningen en Friesland al dagenlang vrijwel plat. Dat heeft GemNet, de aanbieder van elektronische communicatiediensten voor Nederlandse gemeenten, woensdag gezegd.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Commissie Andriessen wil Den Haag aan het breedband-internet [25-02-2004]
Heel Den Haag voor het jaar 2010 aan het glasvezelnet, zodat iedere Hagenaar optimaal kan profiteren van de mogelijkheden van internet. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-minister Koos Andriessen aan het gemeentebestuur van Den Haag.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Karin Spaink: De patiënt in de computer. [25-02-2004]
In 2006 zou het elektronische patiëntendossier landelijk moeten zijn ingevoerd: een centraal bijgehouden medisch dossier waartoe alle behandelaars toegang hebben. Zo'n elektronisch dossier (EPD) voorkomt, hoopt men, dat de ene arts niet weet wat de andere de patiënt in kwestie heeft voorgeschreven, of dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd.
[ Bron: Parool.nl | Link: volledig artikel ]

Complex auteursrecht in de Informatiemaatschappij in beeld [24-02-2004]
Duidelijkheid over het auteursrecht moet juiste besluitvorming stimuleren.
Vandaag presenteert ECP.NL, platform voor eNederland het rapport Auteursrecht en Informatiemaatschappij: een kort overzicht. Dit rapport geeft inzicht in de toenemende complexiteit van het auteursrecht in de informatiemaatschappij. Actuele onderwerpen die momenteel de discussie rondom het auteursrecht domineren zoals het downloaden van muziek en hyperlinking komen aan bod. Het rapport is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Donner: internetaangifte voor iedereen [23-02-2004]
Als het aan minister Donner van Justitie ligt, moet iedere burger straks vanachter zijn eigen computer aangifte kunnen doen. Dit staat althans in het wetsvoorstel dat Donner maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de minister biedt deze vereenvoudigde wijze van aangifte niet alleen voordelen voor de burger, maar kan ook de politie hierdoor efficiënter werken.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Rijksbrede ICT-agenda naar Tweede Kamer [23-02-2004]
De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de nieuwe rijksbrede ICT-agenda. In de agenda wordt aangegeven hoe het kabinet ICT wil benutten om maatschappelijke en economische vraagstukken aan te pakken. Burgers en ondernemers staan daarbij centraal.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Kennismarkt Elektronische/Andere Overheid succes! [23-02-2004]
Op 19 februari 2004 organiseerde Kenniscentrum ELO samen met andere ICTU-programma's de Kennismarkt Elektronische/Andere Overheid.
In het Actieprogramma Andere Overheid zet het kabinet uiteen hoe het die moderne, andere overheid tot stand wil brengen. Speerpunten zijn de 1-loket-service, eenmalige gegevensverstrekking, betrouwbare identificatie en de burger centraal.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Innovatie brengt Nederland weinig meer dan een postkoets met hulpmotor [20-02-2004]
In het NRC Handelsblad van 14 februari 2004 hebben Arre Zuurmond en Joerie van den Steenhoven een artikel geschreven over (het gebrek aan) innovatie in Nederland en de miljarden die daardoor verloren gaan.
[ Bron: Zenc.nl | Link: volledig artikel ]

Overheidssites bedienen meeste bezoekers niet goed [20-02-2004]
Overheden die met hun websites broddelwerk leveren worden te kijk gezet in het rapport Overheid.nl. Gisteren is de vijfde editie van dit jaaroverzicht uitgebracht. Maar liefst 35 procent van de gebruikers van overheidssites vindt niet wat hij zoekt, en 36 procent vindt het 'min of meer'. De overheid bedient dus amper drie van de tien klanten adequaat.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Kwaliteit overheidssites gaat vooruit [20-02-2004]
De kwaliteit van de websites van de Nederlandse gemeenten gaat omhoog, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Dat constateert de jury die de jaarlijkse ‘Webwijzer Awards’ heeft toegekend. De vakjuryprijs gaat dit keer naar de gemeente Dongen, die met haar beperkte omvang van 25 duizend inwoners en bescheiden budget toch het nodige klaarspeelt: informatieaanbod en klantvriendelijkheid zijn 'goed', bestuurlijke informatie is 'naar behoren', chatsessies met de burgemeester gaan ergens over.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Meerderheid Kamer wil één pas voor alle diensten [19-02-2004]
CDA, PvdA, D66 en LPF hebben zich achter het plan van VVD'er Szabo geschaard om alle overheidsdiensten op een elektronische pas te zetten. Daarmee is een dikke meerderheid voor zo'n pas, die er voor 2007 zou moeten zijn. Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid.nl Monitor 2003: ontwikkeling elektronische dienstverlening groeit [19-02-2004]
Inmiddels kunnen Nederlandse burgers 40% van de overheidsdienstverlening via internet betrekken. Ook reageert inmiddels 80% van de overheid goed op e-mail. Vorig jaar was dit nog nauwelijks 50%. Dit blijkt uit de Overheid.nl Monitor 2003, die donderdagmiddag 19 februari aan minister Thom de Graaf is uitgereikt op de Kennismarkt Elektronische / Andere Overheid in de Doelen te Rotterdam.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Webwijzer Award 2003 naar gemeente Dongen en gemeente Roermond [19-02-2004]
Minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties maakt de winnaars bekend op de Kennismarkt Elektronische/Andere overheid. Ook de Webflop 2003 is uitgereikt aan gemeente Hunsel.
[ Bron: Burger.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Programma ICT & administratieve lasten van start [19-02-2004]
Een doelstelling van dit kabinet is om de administratieve lasten de komende jaren met 25% terug te brengen. ICT wordt hierbij als belangrijk hulpmiddel gezien. Woensdag 11 februari 2004 jl. heeft minister Brinkhorst daarom het programma ICT en administratieve lastenverlichting (ICTAL) virtueel geopend. Hiermee zijn de startversies van het Bedrijvenloket (BL), de Overheidstransactiepoort (OTP) en het BasisBedrijvenregister (BBR) in werking gesteld.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Samenwerking tussen Gemeente Amsterdam en Kennisinstituut UVA [19-02-2004]
De gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hechten groot belang aan onderlinge samenwerking. Eén van de concrete invullingen daarvan is de start van een gezamenlijk stageproject, waarin 31 laatstejaars studenten projecten gaan uitvoeren op het snijvlak van samenleving en ICT.
[ Bron: BIA.Amsterdam.nl | Link: volledig artikel ]

Ergernis nummer één: aangifte doen bij politie [19-02-2004]
Burgers ervaren de rompslomp rond een aangifte bij de politie als grootste ergernis. Het aanvragen of verlengen van een paspoort en de belastingaangifte staan op de tweede en de derde plaats op de lijst ergernissen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Biometrische gegevens in Europees paspoort verplicht [19-02-2004]
In toekomstige paspoorten uit lidstaten van de Europese Unie moeten gedigitaliseerde gegevens over het gezicht van de houder worden opgeslagen. Daarmee valt paspoortfraude te voorkomen, aldus Europees commissaris Vitorino (Justitie). Voor fraudeurs is het dan namelijk niet langer mogelijk door het vervangen van een foto de grens te overschrijden.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Onderzoek naar computeragressie [19-02-2004]
Computeragressie is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Mensen schelden en slaan als de pc weer eens dienst weigert. Soms vliegen de toetsenborden door de lucht. Waar komt die agressie toch vandaan? Sociologe Marleen Brinks deed een onderzoek naar computeragressie.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Staatssecretaris Ross pleit voor computers aan kinderbedden in ziekenhuis [18-02-2004]
In Nederland zijn 125.000 kinderen langdurig of chronisch ziek. Naar school gaan of contacten onderhouden met vrienden is voor deze groep kinderen opeens een stuk minder vanzelfsprekend. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT kunnen deze kinderen toch zo normaal mogelijk leven. Maar lang niet alle kinderen hebben toegang tot deze voorzieningen.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

Webwereld gaat betaalde content aanbieden [18-02-2004]
Webwereld gaat betaalde content aanbieden. De ICT-nieuwssite van IDG is hiermee één van de eerste Nederlandse nieuwssites die aanvullende content tegen betaling aanbiedt. "We snappen dat dit een hele gok is," aldus Laurens Verhagen, chef redactie van Webwereld.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Interactieve beleidsvorming over welstandsbeleid in Veenendaal [18-02-2004]
De gemeente Veenendaal heeft een speciale website ingericht voor interactieve beleidsvorming. Als pilotproject is gekozen om de procesvorming van het welstandsbeleid via deze website toegankelijker te maken. Zo kunnen belangstellenden vanaf eind februari de welstandsnotitie bekijken en er dan ook direct op reageren.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

'Aanpak administratieve lasten levert vooral overheid voordeel op' [18-02-2004]
De overheid moet haar verwachtingen over de inzet van ICT voor het terugbrengen van de administratieve lastendruk temperen. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM in opdracht van Economische Zaken onder MKB-bedrijven en salariskantoren heeft uitgevoerd. De respondenten zijn positief over de inzet van ICT maar denken dat vooral de overheid zelf voordeel zal behalen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Dordrecht wil glasvezelnetwerk [18-02-2004]
De gemeente Dordrecht neemt met het programma 'ICT en de Stad' het voortouw om te komen tot de aanleg van een stedelijk dekkend glasvezelnetwerk. Het college gaat samen met verschillende marktpartijen onderzoeken hoe de aanleg van een dergelijk netwerk gestimuleerd kan worden.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Tien miljoen voor onderzoek naar computerbeveiliging [17-02-2004]
De komende acht jaar is in totaal tien miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar beveiliging van computers, computernetwerken, mobiele apparaten en 'embedded' systemen. Het geld is beschikbaar gesteld door de technologiestichting STW, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Economische Zaken, die ieder 2,5 miljoen euro bijdragen. De rest van het bedrag moet gefourneerd worden door universiteiten en bedrijfsleven.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Franse regering geeft open source meer ruimte [17-02-2004]
De Franse regering is van plan een deel van de desktops die bij de overheid staan opgesteld, over te zetten op open-sourcebesturingssystemen en -toepassingen. Dat heeft directeur Jacques Sauret van het Franse agentschap voor de ontwikkeling van de elektronische overheid gezegd, meldt de nieuwsdienst van IDG.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Meer concurrentie voor Microsoft Office [17-02-2004]
Op de technologiebeurs DEMO 2004 is een nieuwe concurrent van Microsoft Office getoond. De software komt van een Chinees bedrijf. Evermore Software is het jonge softwarebedrijf van Gus Tsao, een Chinees die al jaren in de Verenigde Staten woont. Op de beurs is de eerste versie getoond van zijn kantoorsoftware, Evermore Integrated Office 2004 (EIOffice). Tsao heeft grote ambities: Microsoft in China verslaan op het gebied van kantoorsoftware.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid mag het de burger niet onnodig lastig maken [17-02-2004]
Burger@overheid heeft onderzoek laten uitvoeren en doet aanbevelingen voor de overheid om de administratieve lasten bij burgers terug te dringen. De kern van de aanbevelingen is duidelijke afspraken te maken over contacten tussen overheden en burgers. Praktische uitwerkingen kunnen zijn: Publiceer normen van dienstverlening. Geef de burger zelf initiatief over zijn gegevens. Laat de burger de status van transacties volgen. Heb aandacht voor klachten en opmerkingen van burgers.
[ Bron: Burger.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Internetbankieren riskant [17-02-2004]
Internetbankieren is gevaarlijk. Grote bedragen kunnen met één tikfoutje verdwijnen naar wildvreemden. Vooral betalingen aan Postbankrekeningen zijn wat dat betreft riskant. En is het geld eenmaal overgeboekt, dan mag de rekeninghouder het zelf weer proberen terug te krijgen. De Consumentenbond stelt dat banken daarmee hun zorgplicht verzaken.
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

Mobiele camera is overal waar hij niet mag zijn [17-02-2004]
"Bij bijna alles wat je doet, bestaat de kans dat het wordt vastgelegd. Het is de volgende fase van de maatschappij."
Nog niet zo gek lang geleden had alleen James Bond ze: heel kleine camera's. Nu zijn ze overal, en niet zelden op plaatsen waar ze niet mogen zijn. Het wemelt van de websites met foto's die zijn gemaakt in wc's, kleedkamers en soortgelijke plaatsen.
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

Jeugd ontwikkelt eigen taal [17-02-2004]
Door de komst van e-mail, SMS en instant messaging (zoals ICQ en MSN) is er onder de jeugd een nieuw taalgebruik ontstaan. In de chatboxen waar de jeugd graag vertoeft vinden discussies plaats die voor volwassenen bijna niet meer te volgen zijn. Kaboem, een internetsite voor de jeugd tussen 9 en 15 jaar, deed een onderzoek wat de veelgebruikte veranderingen in het taalgebruik onder de jeugd zijn.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Gegevens parkeerwachtlijst op internet [17-02-2004]
Sinds enkele dagen slingeren de gegevens van mensen die in Amsterdam wachten op een parkeervergunning rond op het internet. De auto's en kentekens van een groot aantal bekende Nederlanders zijn zo bekend geworden. Stadstoezicht doet aangifte van diefstal, zo laat de dienst maandag weten.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Sterke groei aantal abonnees Waarschuwingsdienst [16-02-2004]
De Waarschuwingsdienst van de Nederlandse overheid voor informatie over actuele internetincidenten verwelkomde op 13 februari 2004 de 36.000e abonnee op haar E-mail Alert. Sinds de opening, een jaar geleden, zijn er 239 waarschuwingen op de website www.waarschuwingsdienst.nl geplaatst en zijn er 26 E-mail Alerts verzonden. De Waarschuwingsdienst is een dienst van GOVCERT.NL (Computer Emergency Response Team), een programma dat door ICTU wordt utgevoerd.
[ Bron: ICTU.nl | Link: volledig artikel ]

Egem presenteert praktijkvoorbeelden voor gemeenten [16-02-2004]
Op de kennismarkt Elektronische Andere Overheid presenteert Egem (Elektronische GEMeente) 11 ICT-praktijkvoorbeelden waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Onder het motto Afkijken, Nadoen, Egemwijs heeft Egem 11 organisaties bereid gevonden kennis en kunde te delen.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

De reus in het Oosten wordt wakker [13-02-2004]
Niet alleen in Nederland staat innovatie hoog op de agenda. Tijdens zijn nieuwjaarspeech sprak de Duitse regering bij monde van bondskanselier Gerhard Schröder de wil uit om van 2004 het Duitse jaar van de innovatie te maken.
[ Bron: Kennisland.nl | Link: volledig artikel ]

'Veiligheid overheidssites ver beneden peil' [13-02-2004]
Websites van de gemeenten en overheid zijn over het algemeen niet goed beveiligd. Van de websites verwerkt 85 procent persoonsgegevens onbeveiligd. Dat blijkt uit onderzoek van risicobeheerder Watchfire.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Belg print voortaan zelf zijn treintickets [12-02-2004]
Vanaf medio maart kunnen onze zuiderburen hun treintickets thuis zelf uitprinten. De elektronische tickets kunnen tot vijf dagen voor de afreis aangekocht worden via internet. Een en ander moet het de reiziger aangenamer en vooral praktischer maken om per spoor te reizen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Training leidt tot concrete plannen voor toekomst Zaanstad [12-02-2004]
Zaanstad omarmde op maandag 9 februari jl. de toekomst door ICT een duidelijke rol toe te kennen in haar grotestedenbeleid. Wethouder Judith Schouten nam het document 'Sociale cohesie en ICT' in ontvangst, het geestelijk product van tien partijen die nooit eerder samenwerkten.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

ICT & administratieve lasten gestart [12-02-2004]
Het programma ICT & administratieve lasten (ICTAL) is op 11 februari virtueel geopend door minister Brinkhorst. Ook de startversies van het Bedrijvenloket, de Overheidstransactiepoort en het Bedrijvenregister zijn hiermee in werking gesteld.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Onderzoek: 'Internetmythes kloppen niet' [12-02-2004]
De mythes dat internet de wereld verkleint tot een digitaal dorp of de sociale ongelijkheid verergert, zijn niet waar. Dat stelt het Europees Instituut voor de Media (EIM) in een gisteren gepubliceerd onderzoeksrapport.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Deel Duitse ministerie van Financiën op Linux [11-02-2004]
Een afdeling van het Duitse ministerie van Financiën heeft zijn gehele 'backoffice' overgezet op mainframes die draaien op Linux. De afdeling is verantwoordelijk voor de betaling van een deel van het overheidspersoneel en bepaalde belastingen. Er zijn twee zware IBM-mainframes geïnstalleerd die beide op IBM's besturingssysteem en Linux draaien.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

Ondernemers stuiten op 'taai bureaucratisch verzet' [11-02-2004]
Ondernemers stuiten in hun pogingen om in samenwerking met overheid de administratieve rompslomp terug te dringen op ,,taai bureaucratisch verzet''. Dat zei voorzitter Schraven van VNO-NCW vandaag tijdens een bijeenkomst in Den Haag.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Antilliaanse premier in actie tegen weblog [11-02-2004]
De partij van de Antilliaanse premier Mirna Godett wil dat het weblog Godett.com uit de lucht wordt gehaald. Ook wil de partij dat de hostingprovider van Godett.com, het Nederlandse Jaze.net, informatie geeft over de identiteit van de makers van de site, zo blijkt uit een fax van de Frente Obrero Liberashon (FOL), de partij van Godett.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Amerikaanse spamwet werkt niet [10-02-2004]
De Amerikaanse antispamwet die sinds begin dit jaar van kracht is, heeft weinig effect. Dat is de conclusie van Postini, een Amerikaans bedrijf dat e-mails filtert. In december 2003, voordat de wet van kracht was, bestond 80 procent van de e-mails die het bedrijf filterde uit ongewenste berichten.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Verslag succesvolle conferentie e-PROVINCIES [09-02-2004]
Het was een succesvolle, drukbezochte, conferentie op vrijdag 6 februari 2004 in het Provinciehuis van Utrecht. Provincies kregen een terug- en vooruitblik op elektronische dienstverlening voor en door de provincies. Zij zagen succesvolle ICT-projecten. Om de samenwerking tussen de provincies te symboliseren werd een pakkend filmpje getoond waarin verschillende enthousiaste provinciemensen aan het woord kwamen over de toekomst van de elektronische provincie.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

De praktijk van interactieve beleidsvorming: wisselende ervaringen met mooi instrument in Arnhem [09-02-2004]
Af en toe stijgt een gemeente ineens opvallend hard in de Overheid.nl Monitor. Zo ook Arnhem dat in de nieuwste versie ineens in de toptien terecht is gekomen. Arnhem scoort op veel terreinen hoog, zeker ook op het terrein van participatie heeft Arnhem met 85 van de 100 mogelijke punten een hoge score. Zodoende gingen wij eens kijken waar deze punten betrekking op hebben.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

e-government rapport Verenigde Naties [09-02-2004]
De VN heeft een rapport, “World Public Sector Report 2003 “E-government at the Crossroads” uitgebracht. Hierin analyseert zij wereldwijd de stand van zaken op het terrein van e-government. In deze analyse is de mate waarin de leden van de VN gereed zijn om e-government te implementeren onderzocht.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Kamervragen over Open Source beantwoord [09-02-2004]
De minister van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van BZK, kamervragen beantwoord over Open Source. De vragen hadden betrekking op specifieke problemen voor aanbieders van Open Source Software bij overheidsaanbestedingen. De vragen werden in januari 2004 gesteld door Groenlinks kamerlid Vendrik.
[ Bron: BIA.Amsterdam.nl | Link: volledig artikel ]

Amsterdam int havengeld per sms [09-02-2004]
Schippers die gebruikmaken van de Amsterdamse wateren kunnen vanaf vandaag het door hen verschuldigde binnenhavengeld betalen via hun mobiele telefoon. De dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) heeft hiermee een primeur.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

PEP verder als E-Provincies [09-02-2004]
Het Programma Elektronische Provincies (PEP) gaat haar tweede fase in onder de naam E-Provincies. Het bij de ICT-uitvoeringsorganisatie van de overheid (ICTU) ondergebrachte programma gaat zich toeleggen op elektronische dienstverlening, ketenaanpak, shared services en documentenontsluiting.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Gegevens belastingontduikers Georgia online [09-02-2004]
Burgers uit de Amerikaanse staat Georgia die belastingschulden open hebben staan, worden maandag met naam en toenaam op internet geplaatst.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Postbank negeert Linux-gebruikers opnieuw [09-02-2004]
De Postbank lanceerde eerder deze week met veel tamtam een nieuwe site voor het internetbankieren. Linux-gebruikers zijn echter niet welkom.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Resultaten vergelijkend onderzoek e-government in Europa [06-02-2004]
Cap Gemini Ernst & Young heeft, in opdracht van de Europese Commissie, de resultaten van zijn vierde vergelijkende onderzoek naar elektronische publieke dienstverlening in Europa gepubliceerd.  Het gemiddeld niveau van online de online overheids dienstverlening (‘online sophistication) groeide met 7% van 60% in 2002 naar 67% in 2003.
[ Bron: ECP.nl | Link: volledig artikel ]

Pentagon schrapt proef met stemmen via internet [06-02-2004]
Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft besloten af te zien van een test met stemmen via internet. Het Pentagon was van plan een deel van de militairen in het buitenland bij de komende voorverkiezingen in South Carolina in staat te stellen via internet hun stem uit te brengen.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Belgische it-sector in nieuwe organisatie [05-02-2004]
Bedrijven uit de informaticasector in België worden voortaan vertegenwoordigd door één organisatie: Agoria IT-Solutions, een nieuwe sectorfederatie in de schoot van Agoria.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

'Internet belangrijke bron politieke informatie' [05-02-2004]
Ongeveer 45 procent van de Amerikaanse internetters geeft aan dat internet voor hen een belangrijke bron is voor politiek en verkiezingen.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Onzin stemmen bij Ook dat Nog [05-02-2004]
'U kunt maar een keer stemmen'. Op dezelfde pc hebben wij 130 keer gestemd ...

Consumentenprogramma Ook dat Nog heeft een speciale prijs in het leven geroepen voor bedrijven of instellingen die de consument lang laat wachten. Deze prijs heet 'de Gouden Slak'. Mensen kunnen stemmen op genomineerde bedrijven en instellingen. Let op, waarschuwt het consumentenprogramma nog, u kunt maar één keer stemmen. Niets blijkt minder waar. De stemlijst kan op zeer eenvoudige wijze worden gemanipuleerd.
[ Bron: NU.nl | Link: volledig artikel ]

Politie Brabant peilt dienstverlening online [05-02-2004]
De politie Midden en West Brabant gaat wekelijks driehonderd burgers via internet ondervragen over de dienstverlening van het korps.      
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Apple's nieuwste browser niet voor oude gebruikers [05-02-2004]
Apple heeft een nieuwe variant van zijn internetbrowser Safari uitgebracht. Versie 1.2 is 'meer compatibel' gemaakt met bestaande websites en -applicaties. Daarmee moet het probleem verholpen zijn dat voor Microsofts Internet Explorer geoptimaliseerde sites niet goed benaderbaar zijn met Safari.
[ Bron: Automatiseringsgids.nl | Link: volledig artikel ]

Ministeries slordig met beantwoorden e-mail [04-02-2004]
Niet alleen gemeenten hebben moeite met het tijdig en adequaat afhandelen van e-mail, ook bij de ministeries is dit een knelpunt. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst naar de sites van ministeries, Postbus 51 en Regering.nl
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

VVD wil uniformiteit in ict-ontwikkeling [04-02-2004]
De VVD vindt dat de overheid moet stoppen met alle afzonderlijke ontwikkelingen op ict-gebied omdat hiermee geld wordt verkwist.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Internetkassa via digitaal loket Eindhoven [03-02-2004]
Vanaf maandag 2 februari beschikt de gemeente Eindhoven als een van de eerste gemeenten in Nederland over een internetkassa. Een elektronisch aangevraagd uittreksel kan voortaan de volgende dag bij een inwoner in de brievenbus liggen.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Peter Rehwinkel eerste burgemeester met weblog [03-02-2004]
Peter Rehwinkel, voormalig lid van de Tweede Kamerlid voor de PvdA, is sinds 1 februari 2004 burgemeester van Naarden. Een van zijn eerste daden in die functie was het starten van een weblog op www.burgemeesternaarden.nl. Rehwinkel is daarmee de eerste burgemeester die zelf een dagboek bijhoudt op het internet.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Digitaal burgerinitiatief in Zoetermeer [03-02-2004]
Inwoners van Zoetermeer hebben vanaf vandaag de mogelijkheid via de website van de gemeente een burgerinitiatief in te dienen. Met deze primeur wil de gemeente het burgers makkelijker maken zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.
[ Bron: BinnenlandsBestuur.nl | Link: volledig artikel ]

Petitie: belastingaangifte voor Linux en Mac [02-02-2004]
De Apple-site MacFreak heeft een petitie online gezet voor Linux- en Mac-gebruikers die het belastingaangifteprogramma onder hun besturingssysteem willen gebruiken.
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Fiscus raakt elektronische aangiftes kwijt [30-01-2004]
De Belastingdienst is duizenden elektronische aangiftes van inkomstenbelasting over 2002 kwijtgeraakt. Dat schrijft het tijdschrift Computer Idee in de editie die op 2 februari verschijnt.
[ Bron: Computable.nl | Link: volledig artikel ]

PC Project Gemeente Alkemade [30-01-2004]
Steeds meer zakelijke en particuliere dienstverlening vindt plaats via de computer en Internet. Zonder computervaardigheid hebben mensen geen toegang tot belangrijke informatie, waardoor een isolement dreigt en de kans op werk kleiner wordt.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Zorgen over innovatie [30-01-2004]
Nederland koerst af op een ramp door het uitblijven van vernieuwingen in het bedrijfsleven. Minister Brinkhorst (D66, economische zaken) heeft over de stagnerende innovatie de alarmbel geluid tijdens een debat dinsdag in de Eerste Kamer over kenniseconomie.
[ Bron: ELO.nl | Link: volledig artikel ]

Nederland stijgt licht op de Europese eGovernment ranglijst [27-01-2004]
In een onderzoek naar elektronische publieke dienstverlening, in opdracht van de Europese Commissie, bezet Nederland een negende plaats.
Het onderzoek richt zich op de vorderingen die Europa boekt op het gebied van online diensten aan zowel burgers als bedrijven in de 15 EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Resultaten e-mail onderzoek januari 2004 [27-01-2004]
Nog 122 (deel-)gemeenten reageren niet op e-mail: ‘Lichte verbetering reactietijd gemeenten bij tweede landelijke Emailonderzoek Webdam'
[ Bron: Webdam.nl | Link: volledig artikel ]

Genomineerde overheidswebsites voor de Webwijzer Award 2003 [22-01-2004]
De tien genomineerden voor de vakjuryprijs en de publieksprijs van de Webwijzer Award 2003 voor de beste overheidswebsite van Nederland zijn bekend.
[ Bron: Burger.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Gedragslijn online overheidsinformatie versie 1.0 [23-12-2003]
Burgers willen heldere digitale overheidsinformatie. Dat is wel een zeer korte samenvatting van de gedragslijn van burger@overheid, die in de vorm van een nieuwjaarswens aan alle overheidsorganisaties wordt verstuurd.
[ Bron: Burger.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Nederlandse overheid vaak online bezocht [09-12-2003]
Nederland staat op de vijfde plaats bij het online gebruik van overheidsdiensten zoals het zoeken van informatie of het aanvragen van een rijbewijs.                          
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Minister De Graaf licht tipje van de sluier op over Modernisering Overheid [07-11-2003]
Tijdens het op 5 november in Zeist gehouden eNederland congres kondige minister De Graaf aan dat hij samen met andere overheden en uitvoeringsorganisaties de elektronische overheid in Nederland versneld gaat realiseren.
[ Bron: E-Provincies.nl | Link: volledig artikel ]

Brinkhorst: ict moet Nederland redden [05-11-2003]
De overheid wil de economie uit het dal halen. Ict speelt hierbij een grote rol. "Niet als medicijn voor alle kwalen, maar als middel tot verandering."                            
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Balkenende: Overheid moderniseert communicatie met burgers [05-11-2003]
Het kabinet streeft ernaar om eind volgend jaar 45 procent van de publieke dienstverlening door de overheid elektronisch af te handelen en 60 procent van de formulieren elektronisch beschikbaar te hebben. Dat zei premier Balkenende woensdag in een toespraak in Den Haag.
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

Huwelijk in Den Haag via internet te regelen [31-10-2003]
Digitaal je huwelijk plannen. Binnenkort is dat in Den Haag mogelijk. Begin 2004 begint de gemeente met een 'internetbalie' waar stellen hun trouwdag kunnen regelen. Dat zei een woordvoerster van de gemeente Den Haag vrijdag
[ Bron: Telegraaf.nl | Link: volledig artikel ]

Nederlander huiverig om via internet te betalen [17-10-2003]
Nederlanders zijn bang voor betalen op internet. Banken komen maar langzaam met een veilig alternatief. En betalen met je mobieltje? ,,Dat is misschien nog te veel fun-product.''
[ Bron: NRC.nl | Link: volledig artikel ]

Officiële lancering van het Digitaal Loket [14-10-2003]
Vandaag lanceert TriLogic+ Automation vol trots haar nieuwste product: Het Digitaal Loket. Het Digitaal Loket is een on-line software pakket voor het gestructureerd opzetten en onderhouden van 'digitale' formulieren en het registreren enof rapporteren van handelingen met deze formulieren.

Qua software wordt gebruik gemaakt van Apache, SSL, MySql en Python. Operating System onafhankelijke software met een uitstekende reputatie

PinkRoccade reikt eerste e-krabbel overheid uit [08-10-2003]
PinkRoccade heeft woensdag de eerste echte digitale handtekening 'uitgedeeld' aan een topambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken.                          
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Opta registreert eerste aanbieder van elektronische handtekeningen [08-10-2003]
Sinds 21 mei heeft een elektronische handtekening dezelfde status als een met een pen geschreven handtekening. De afgelopen maanden heeft dat nog niet bepaald niet geleid tot een hausse aan transactiemogelijkheden waarbij van de nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Rapport 'onderzoek achter de internetsite' [30-09-2003]
Gemeenten weten nauwelijks hoeveel burgers en bedrijven hun websites bezoeken. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek naar het bezoek aan gemeentelijke en provinciale websites en het internetbeleid van gemeenten en provincies in 2002.                         
[ Bron: Burger.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Kwart gemeenten traag met beantwoorden e-mail [26-09-2003]
Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten reageert pas na acht dagen op e-mailtjes van burgers of antwoordt helemaal niet.                            
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]
[ Bron: Webdam.nl | Link: volledig artikel ]

Peiling 'Overheidsinformatie' [19-09-2003]
Het huidige kabinet streeft ernaar om volgend jaar "ongeveer de helft" van alle overheidsinformatie online beschikbaar te hebben.
Een loffelijk streven?                                          
[ Bron: Webwereld.nl | Link: volledig artikel ]

Overheid moet toegankelijker zijn [17-09-2003]
Het is de bedoeling om in 2004 minimaal 45 procent van de publieke dienstverlening elektronisch beschikbaar te hebben. Dan zal ook 60 procent van alle formulieren in digitale vorm aanwezig moeten zijn.
[ Bron: Advies.Overheid.nl | Link: volledig artikel ]

Sinds deze lente heeft Nederland de elektronische handtekening wettelijk erkend [03-09-2003]
De informatiemaatschappij is weer een stapje dichterbij gebracht. Sinds deze lente heeft Nederland de elektronische handtekening wettelijk erkend. Zou iemand het hebben gemerkt? Nederland is allang gewend aan telebankieren of bestellen via internet. Daar komen pincodes aan te pas die ook een vorm van elektronisch ondertekenen zijn. De elektronische handtekening is immers niet meer dan een (ingewikkeld) getal dat door een computer is voortgebracht en door een ander wordt opgevangen. Het krijgt zijn betekenis door de mate van beveiliging van dit proces.
[ Bron: NRC.nl | Link: volledig artikel ]

Online betalen nog geen massa-product [11-08-2003]
Al vijf jaar lang doen Thuiswinkel.org en Blauw Research twee keer per jaar onderzoek naar de online bestedingen door Nederlandse consumenten en publiceren ze de uitkomsten in de Thuis Markt Monitor. Enkele hoofdpunten uit de jongste editie 2002-2: In 2002 kochten we met elkaar op internet voor 980 miljoen euro. 30% van de kopers gaf aan dat de laatste bestelling voldaan werd met de papieren acceptgiro; voor betaling via creditcard koos 22%, in 12% van de gevallen werd betaald met een eenmalige incassomachtiging, via elektronische overschrijving 10% en tenslotte gebruikte 8% een papieren overschrijving.
[ Bron: Breekpunt.nl | Link: volledig artikel ]

Digitaal shoppen op stadhuis nog toekomstmuziek [08-08-2003]
Het is nog droevig gesteld met de digitale beschikbaarheid van gemeentelijke diensten. De internetrevolutie heeft nog niet plaatsgevonden op het stadhuis. Bij sommige gemeenten wel: Dordrecht heeft het beste digitale loket.
Ook gemeenten hebben de laatste jaren een grote sprong gemaakt op het gebied van internet. Dat bewijst alleen al de groei van het aantal gemeentelijke websites: van dertig in 1996 tot zo'n vijfhonderd nu. Praktisch alle gemeenten in Nederland zijn online - en deelgemeenten soms zelfs ook.
Maar is het mogelijk alle gemeentelijke aangelegenheden vanachter het toetsenbord thuis af te handelen? Wordt de burger door internet de gang naar het stadhuis bespaard?
[ Bron: Volkskrant.nl | Link: volledig artikel ]

PayPal straks ook in Nederlandse versie beschikbaar [28-07-2003]
Lokalisering moet succes internationale sites vergroten
PayPal, het betalingsmechanisme van de succesvolle veilingsite eBay, komt in de komende maanden beschikbaar in verschillende extra Europese talen. Ook een Nederlandstalige versie van de e-commercesite staat op de agenda. Met de gelokaliseerde versies wil het online veilinghuis meer klanten lokken. De veilingsite zelf is al een tijdje aanwezig In Nederland en België via eBay.nl en eBay.be. Zoals te doen gebruikelijk in de landen waar eBay actief is, is de website volledig vertaald voor elke specifieke markt.
[ Bron: ZDNet.nl | Link: volledig artikel ]

Amsterdam legt basis voor 'e-overheid' [22-07-2003]
In Amsterdam fietsen sommige ambtenaren nu nog met een tape in de tas naar een andere gemeentelijke dienst om data uit te wisselen. De nieuwe infrastructuur E-net maakt een einde aan deze achterhaalde situatie. De oude Gemeenschappelijke Datacommunicatie Infrastructuur Amsterdam (GDA) is een ongelooflijk star, besloten systeem, dat in de eerste plaats tot taak heeft de 60 hoofdlocaties met elkaar te verbinden. Communicatie binnen het netwerk is alleen mogelijk als er een speciale fysieke lijn wordt getrokken van A naar B. Het toevoegen van nieuwe systemen op nieuwe locaties is een hels karwei, waarbij het weken kan duren voordat iets echt lekker draait.
[ Bron: Computable | Link: volledig artikel ]

Hubhop met wifi in Van der Valks [15-07-2003]
Wifi-bedrijf Hubhop heeft een overeenkomst getekend met de horecaketen Van der Valk om alle hotels en restaurants van draadloos internet te voorzien.
Van der Valk wil voor het einde van het jaar het aantal draadloze internetpunten verviervoudigen. Op dit moment biedt de keten wifi in 12 vestigingen. In het vierde kwartaal van 2003 moeten dat er 53 zijn.

De keten zegt zich meer op de zakelijke markt te willen richten. Alle vergaderzalen, in totaal circa 500, worden voorzien van draadloos internet. Daarnaast zal bijna de helft van de hotelkamers wifi-ontvangst krijgen: 2.750 van de 5.700 kamers die Van der Valk in Nederland heeft, worden in eerste instantie uitgerust met de dienst.
[ bron: planet.nl | link: artikel ]

Boeing komt volgend jaar met breedbandtoegang voor passagiers [14-07-2003]
Gegarandeerde bandbreedte van minstens 156 Kbps
Het internationale orgaan dat radiofrequenties toewijst, de International Telecommunications Union (ITU), heeft vliegtuigmaatschappijen het groene licht gegeven voor het aanbieden van breedbandtoegang in vliegtuigen.

De aanbieders moeten volgens de ITU gebruik maken van de 14 tot 14,5 GHz-frequentie voor links tussen vliegtuigen en satellieten. Daardoor kunnen passagiers een breedband-internetverbinding delen, zowel draadloos als via in hun stoelen verwerkte
[ bron: ZDNet.nl | link: artikel ]

Zes op de tien mensen thuis toegang tot internet [10-07-2003]
Het aantal mensen dat thuis toegang heeft tot internet is in de afgelopen vier jaar verviervoudigd. Ruim zes van de tien mensen hebben in 2002 thuis toegang tot internet via een personal computer. In 1998 was een op de vier pc's thuis uitgerust met een internetaansluiting. Dit is toegenomen tot drie van de vier pc's in 2002. Het internet wordt vooral gebruikt om te zoeken naar specifieke informatie en te e-mailen, maar minder om te kopen. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.
[ bron: cbs.nl | link: artikel ]

Nog drie gemeenten zonder eigen site [06-06-2003]
Het ziet ernaar uit dat in september elke gemeente een eigen website heeft. Nu hebben alleen Roermond, Kessel en Hunsel nog geen eigen webstek. Op de lijst van 494 Nederlandse gemeenten zijn er drie zonder eigen .nl-domeinnaam. Roermond is met bijna 46.000 inwoners de grootste gemeente zonder eigen website. Op dit moment heeft de gemeente wel wat informatie online staan, maar dat is ondergebracht op de site van Digitaal Roermond (Roermond.com), een initiatief van enkele particulieren.
[ bron: WebWereld | link: artikel ]

Internetaanpak Nederlandse overheid faalt [08-04-2003]
De Nederlandse overheid raakt in vergelijking met andere overheden steeds meer achterop als het gaat om het daadwerkelijk online brengen van haar diensten. In de wereldranglijst is Nederland in 2002 gedaald van de elfde naar de dertiende plaats. Het jaar daarvoor zakte Nederland al van de zevende naar de elfde plaats.

[ bron: telegraaf | link: artikel ]